Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Kontaktníúdaje

 

 

Generální sekretariát Rady je připraven Vám poskytnout informace o práci Rady. Pokud nás chcete kontaktovat, zvolte prosím z níže uvedeného seznamu příslušný internetový odkaz. Svoji zprávu zašlete prosím pouze na jednu adresu elektronické pošty, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší službu.


 

Evropská rada

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Telefonní ústředna: (32-2) 281 61 11

Fax: (32-2) 281 69 34
Council building

 

 

Obecné dotazy a informace o činnosti Rady:

Služba informací pro veřejnost

Telefon (32-2) 281 56 50

Fax: (32-2) 281 49 77
Často kladené otázky a online dotazník


Dotazy sdělovacích prostředků:

Tiskové oddělení

Telefon (32-2) 281 63 19

Fax: (32-2) 281 80 26
Kontakt na tiskové oddělení

Žádost o informační návštěvu Rady:

Oddělení pro návštěvy

Telefon (32-2) 281 21 40

Fax: (32 -2) 281 66 09
Formulář žádosti o více informací a rezervaci

Vyhledání určitého dokumentu Rady ve veřejném rejstříku nebo žádost o přístup k jiným dokumentům Rady:

Oddělení pro transparentnost / přístup k dokumentům

Fax: (32-2) 281 63 61
http://register.consilium.europa.eu

Publikace a periodika Rady:

Oddělení publikací a dokumentace

Telefon

(32-2) 281 84 46
281 78 59
281 61 07

E‑mail: bookshop.online@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/bookshop


Návštěva knihovny Rady obsahující monografie, referenční práce a publikace EU (přístupna veřejnosti pouze po předchozí domluvě):

Ústřední knihovna

Telefon (32-2) 281 65 25

Fax: (32-2) 281 81 74
E-mail:
bibliotheque.centrale@consilium.europa.eu

Nahlédnutí do dokumentů v historickém archívu Rady (pouze po předchozí domluvě):

Ústřední archív
E-mail:
archives.centrales@consilium.europa.euInformace o tom, jak Rada při výkonu své činnosti zpracovává osobní údaje:
Oddělení ochrany osobních údajů

 

To report a technical problem or send a comment about the website:

webmaster@consilium.europa.eu