Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Kontaktandmed

 

 

Nõukogu peasekretariaat on Teie teenistuses, et anda teavet nõukogu töö kohta. Kui soovite meiega ühendust võtta, valige palun järgmisest loetelust sobiv link. Teile parima teenuse osutamise võimaldamiseks palun saatke oma kiri üksnes ühele aadressile.


 

Euroopa Ülemkogu

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België


Kontakttelefon: (32-2) 281 61 11
Faks: (32-2) 281 69 34

Council building

 

 

Üldised küsimused ja üldine teave nõukogu tegevuste kohta:

Avaliku teabe talitus
Tel: (32-2) 281 56 50
Faks: (32-2) 281 49 77
KKK ja veebipõhine päringuvorm


Ajakirjanike esitatavad küsimused:

Pressibüroo
Tel: (32-2) 281 63 19
Faks: (32-2) 281 80 26
Ühenduse võtmine pressibürooga

Külastuste taotlemine nõukoguga tutvumiseks:

Külastuste talitus
Tel: (32-2) 281 21 40
Faks: (32-2) 281 66 09
Lisateave ja külastustaotluse vorm

Nõukogu dokumendi otsing avalikust registrist või juurdepääsu taotlemine muudele nõukogu dokumentidele:

Läbipaistvus / dokumentidele juurdepääsu üksus

Faks: (32-2) 281 63 61
http://register.consilium.europa.eu

Nõukogu publikatsioonid ja perioodilised väljaanded:
Väljaannete/dokumentide talitus

Tel:

(32‑2) 281 84 46
281 78 59
281 61 07

E-post: bookshop.online@consilium.europa.eu
www.consilium.europa.eu/bookshop


Monograafiaid, teatmeteoseid ja ELi väljaandeid sisaldava nõukogu raamatukogu külastamine (raamatukogu on üldsusele avatud üksnes eelneval kokkuleppel):

Keskraamatukogu
Tel: (32-2) 281 65 25
Faks: (32-2) 281 81 74
E-post:
bibliotheque.centrale@consilium.europa.eu

Nõukogu arhiivis olevate dokumentidega tutvumine (üksnes eelneva kokkuleppe korral):

Keskarhiiv
E-post:
archives.centrales@consilium.europa.eu

 

Teave selle kohta, kuidas nõukogu oma tegevuses isikuandmeid töötleb:
Andmekaitse talitus

To report a technical problem or send a comment about the website:

webmaster@consilium.europa.eu