Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Contactgegevens

 

Het secretariaat-generaal van de Raad staat U ten dienste om informatie te verstrekken over de werkzaamheden van de Raad. Om met ons contact op te nemen, gelieve de passende link te kiezen uit onderstaande lijst. Gelieve uw mailbericht slechts naar één mailbox te sturen, zodat wij u zo goed mogelijk verder kunnen helpen.

 

Europese Raad

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België


Centrale: (32-2) 281 61 11
Fax (32-2) 281 69 34

Council building


Algemene inlichtingen en informatie over de activiteiten van de Raad:
Voorlichtingsdienst
Telefoon (32-2) 281 56 50
Fax (32-2) 281 4977

FAQ en online-inlichtingenformulier

Informatie voor de media:
Persdienst
Telefoon (32-2) 281 63 19
Fax (32-2) 281 8026

Contact met de Persdienst

Voorlichtingsbezoeken aan de Raad:
Dienst bezoeken
Telefoon (32-2) 281 21 40
Fax (32-2) 281 66 09
Meer informatie en aanvraagformulier voor bezoeken

Raadplegen van Raadsdocumenten in het openbaar register of verzoek om toegang tot andere Raadsdocumenten:
Eenheid Transparantie/Toegang tot documenten
Fax (32-2) 281 6361
http://register.consilium.europa.eu

Publicaties van de Raad en periodieken
Dienst Publicaties/Documentatie

Telefoon

(32-2) 281 84 46
281 78 59
281 61 07

E-mail: bookshop.online@consilium.europa.eu
www.consilium.europa.eu/bookshop

Bezoek aan de Raadsbibliotheek met monografieën, referentiewerken en EU-publicaties (alleen op afspraak)
Centrale bibliotheek
Telefoon (32-2) 281 65 25
Fax (32-2) 281 8174
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.europa.eu

Raadplegen van documenten in de historische archieven van de Raad (alleen op afspraak):
Centraal Archief
E-mail: archives.centrales@consilium.europa.eu

 

Voor informatie over de manier waarop de Raad in het kader van zijn activiteiten persoonsgegevens verwerkt:
Afdeling Bescherming Persoonsgegevens

To report a technical problem or send a comment about the website:

webmaster@consilium.europa.eu