Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Kontakty

 

 

Generálny sekretariát Rady je vám k dispozícii, aby informoval o činnostiach Rady. Ak si želáte kontaktovať nás, vyberte si príslušný odkaz z nasledujúceho zoznamu. Aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby,  zašlite svoj mail len na jednu adresu.


 

Európska rada

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België


ústredňa: (32-2) 281 61 11
fax (32 -2) 281 69 34

Council building

 

 

Všeobecné otázky a informácie o činnostiach Rady:
Oddelenie informácií pre verejnosť
telefón (32-2) 281 56 50
fax (32-2) 281 49 77
FAQ a online formulár

Otázky médií:
Tlačový úrad
telefón (32-2) 281 63 19
fax (32 -2) 281 80 26
Kontakt na tlačový úrad

Žiadosť o informačnú návštevu Rady:
Oddelenie návštev
telefón (32-2) 281 21 40
fax (32-2) 281 66 09
Viac informácií a formulár žiadosti o návštevu

Vyhľadávanie dokumentov Rady vo verejnom registri alebo žiadosť o sprístupnenie iných dokumentov Rady:
Oddelenie transparentnosti a prístupu k dokumentom
fax (32 -2) 281 63 61
http://register.consilium.europa.eu

Publikácie a periodiká Rady:
Oddelenie publikácie a dokumentácie

telefón

(32-2) 281 84 46
281 78 59
281 61 07

E-mail: bookshop.online@consilium.europa.eu
www.consilium.europa.eu/bookshop

Návšteva knižnice Rady, v ktorej sa nachádzajú monografie, referenčné práce a publikácie EÚ (verejnosti prístupná len na požiadanie):
Centrálna knižnica
telefón (32-2) 281 65 25
fax (32 -2) 281 81 74
e-mail: bibliotheque.centrale@consilium.europa.eu

Prístup k dokumentom v historickom archíve Rady (len na požiadanie):
Centrálny archív
e-mail: archives.centrales@consilium.europa.eu

 

Informácie o tom, ako Rada spracúva osobné údaje pri výkone svojich činností:
Jednotka pre ochranu údajov


To report a technical problem or send a comment about the website:

webmaster@consilium.europa.eu