Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Kontakter

 

 

Rådets generalsekretariat står till tjänst med information om rådets arbete. För kontakt, välj lämpig länk i listan nedan. För att vi ska kunna ge bästa möjliga service ber vi er att skicka e-post endast till en brevlåda.


 

Europeiska rådet

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België


Centralväxel: +32 2 281 61 11
Fax: +32 2 281 69 34

Council building

 

 

Allmänna förfrågningar och information om rådets verksamhet:
Information till allmänheten
Tfn: + 32 2 281 56 50
Fax: +32 2 281 49 77

Vanliga frågor och elektroniskt formulär för förfrågningar

Medieförfrågningar:
Presstjänsten
Tfn: +32 2 281 63 19
Fax: +32 2 281 80 26
Kontakt med presstjänsten

Ansökan om informationsbesök på rådet:
Besökstjänsten
Tfn: +32 2 281 21 40
Fax: +32 2 281 66 09

Ytterligare information och formulär för bokning av besök

Att söka efter en rådshandling i det offentliga registret eller begära tillgång till andra rådshandlingar:
Enheten för öppenhet/tillgång till handlingar
Fax: +32 2 281 63 61
http://register.consilium.europa.eu

Rådets publikationer och tidskrifter:
Publikations- och dokumentationstjänsten

Tfn

(32-2) 281 84 46
281 78 59
281 61 07

E-post: bookshop.online@consilium.europa.eu
www.consilium.europa.eu/bookshop

Att besöka rådets bibliotek som innehåller monografier, referensverk och EU-publikationer (öppet för allmänheten endast efter överenskommelse):
Centralbiblioteket
Tfn: +32 2 281 65 25
Fax: +32 2 281 81 74
E-post: bibliotheque.centrale@consilium.europa.eu

Att söka efter handlingar i rådets historiska arkiv (endast efter överenskommelse):
Centralarkivet
E-post: archives.centrales@consilium.europa.eu

 

För information om hur rådet behandlar personuppgifter i sin verksamhet:
Enheten för skydd av personuppgifter

To report a technical problem or send a comment about the website:

webmaster@consilium.europa.eu