Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Európska rada

22. 05. 2013 - 22. 05. 2013

Brusel

Hlavnými témami na programe Európskej rady boli zdaňovanie a energetika.

Vedúci predstavitelia EÚ využili politický impulz sprevádzajúci fiškálne obmedzenia, a dosiahli pokrok vo viacerých otázkach v oblasti zdaňovania, akými sú napríklad boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom.

Práca na viacerých spisoch, ktorá už roky neprebiehala, sa obnovila, pričom sa určili jasné lehoty na dosiahnutie výsledkov. Prioritami boli automatická výmena informácií, boj proti podvodom v oblasti DPH, odstraňovanie škodlivých daňových postupov a boj proti praniu špinavých peňazí.

Vedúci predstavitelia po strategickej diskusii uviedli, že cieľom energetickej politiky EÚ je zabezpečiť pre domácnosti a podniky energiu za dostupné a konkurencieschopné ceny, a to bezpečným a udržateľným spôsobom.

Opätovne potvrdili už dohodnuté ciele a vymedzili priority a lehoty súvisiace s dobudovaním vnútorného trhu s energiou, vytvorením prepojení, investíciami, diverzifikáciou dodávok energie pre Európu a energetickou efektívnosťou.

Zasadnutiam Európskej rady predsedá Donald Tusk, predseda Európskej rady.

Uskutočňujú sa za pomoci Generálneho sekretariátu Rady v budove Justus Lipsius v Bruseli.

 


Blue Arrows

Európska rada
Budova Justus Lipsius
Rue de la loi 175
1048 BRUSEL

Blue Arrows

Tlačové centrum je vybavené príslušným zariadením pre tlač a audiovizuálne média. Nachádza sa priamo v budove Justus Lipsius.

Tel:

+32 (0)2 281 90 00

Fax:

+32 (0)2 281 85 41

E-mail: presse.centre@consilium.europa.eu

Vyhľadávanie zasadnutí