Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Det Europæiske Råd

07-02-2013 - 08-02-2013

Bruxelles

Det Europæiske Råds konklusioner (flerårig finansiel ramme)

-

Stats- og regeringscheferne nåede til enighed om den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020. De blev enige om at reducere de finansielle midler, som EU kan trække på. Med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse er midlerne til forskning, innovation og uddannelse dog blevet forøget. Lederne blev også enige om et nyt initiativ, der tager sigte på at tackle den presserende udfordring med ungdomsarbejdsløshed.

Det Europæiske Råds konklusioner

-

Det Europæiske Råd drøftede handel og handels potentiale som drivkraft for vækst og jobskabelse. EU er fortsat fast besluttet på at fremme fri, fair og åben handel og at bekæmpe protektionisme og er også fortsat engageret i et stærkt, regelbaseret multilateralt system. EU bør arbejde for bilaterale handelsaftaler med vigtige partnere som USA, Japan og Canada.

EU's ledere drøftede også eksterne forbindelser. De vurderede udviklingen i den arabiske verden og det sydlige Middelhavsområde i kølvandet på Det Arabiske Forår og overvejede yderligere handling med henblik på at fremme demokrati, velstand og stabilitet. De drøftede også situationen i Mali.

Bemærkninger fra formand Herman Van Rompuy efter Det Europæiske Råds møde

-

På pressekonferencen efter topmødet erklærede Herman Van Rompuy mødet for en succes, eftersom Det Europæiske Råd var nået til enighed om det næste budget for 2014-2020. Han beskrev budgettet som et "afbalanceret og vækstorienteret budget for Europa for resten af dette årti." Herman Van Rompuy konstaterede, at kompromiset viste en følelse af kollektivt ansvar fra Europas ledere, selv om en endelig aftale stadig skulle indgås med Europa-Parlamentet.

Artikler

Tilknyttede dokumenter

Videoer

- Afsluttende pressekonference

- Flere videoer

Fotogalleri

- Fotogalleri 

Det Europæiske Råds møder ledes af Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd.

De finder sted i Bruxelles i Justus Lipsius-Bygningen med bistand fra Generalsekretariatet for Rådet.

 


Blue Arrows

Det Europæiske Råd
Justus Lipsius-Bygningen
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles

Blue Arrows

Pressecentret er udstyret med alle faciliteter til pressen og de audiovisuelle medier. Det er placeret midt i Justus Lipsius-Bygningen.

Tlf:

+32 (0)2 281 90 00

Fax:

+32 (0)2 281 85 41

E-mail: presse.centre@consilium.europa.eu

Søg møder