Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Det Europæiske Råd

14-03-2013 - 15-03-2013

Bruxelles

Det Europæiske Råd havde en omfattende drøftelse om den økonomiske og sociale situation og udstak retningslinjerne for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politik i 2013. Der skal lægges særlig vægt på at støtte beskæftigelsen af unge, gennemføre det indre marked og begrænse den administrative byrde.

Det besluttede, at det i de kommende måneder vil drøfte specifikke emner, der har et stort potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse. Det gjorde også status over det igangværende arbejde med at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med henblik på mødet i juni.

Lederne vedtog også en forretningsorden for eurotopmøderne.

Ved mødets afslutning havde Det Europæiske Råd en udveksling af synspunkter om EU's forbindelser med sine strategiske partnere.

Det Europæiske Råds konklusioner

Bemærkninger fra Herman Van Rompuy, formand

Artikler

-

Det Europæiske Råd drøftede gennemførelsen af årets europæiske semester og udstak retningslinjer for medlemsstaternes udarbejdelse af deres nationale reformprogrammer (økonomisk politik og beskæftigelsespolitik) og stabilitets- eller konvergensprogrammer (finanspolitik) for indeværende år.

Lederne drøftede også støtte til beskæftigelse af unge, gennemførelse af det indre marked og begrænsning af den administrative byrde samt bestræbelserne på at tilskynde til vækst og konkurrenceevne.

-

Det Europæiske Råd gjorde status over det igangværende arbejde med at opbygge en mere forsvarlig struktur for Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). I øjeblikket er udviklingen af bankunionen første prioritet, og formanden Herman Van Rompuy vil fremlægge yderligere foranstaltninger til samordning af de økonomiske politikker i euroområdet med henblik på Det Europæiske Råds møde i juni.

Tilknyttede dokumenter

-

EU's ledere vedtog en forretningsorden for eurotopmøderne. Med udgangspunkt i traktatens bestemmelser og eksisterende praksis fastsætter denne forretningsorden regler for afholdelsen af disse møder.

Video

- Afsluttende pressekonference med formand Herman Van Rompuy

- Pressekonference med formand Herman Van Rompuy

- Bedste klip af ankomsterne (første dag)

- Flere videoer

Fotos

- Fotogalleri 

Det Europæiske Råds møder ledes af Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd.

De finder sted i Bruxelles i Justus Lipsius-Bygningen med bistand fra Generalsekretariatet for Rådet.

 


Blue Arrows

Det Europæiske Råd
Justus Lipsius-Bygningen
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles

Blue Arrows

Pressecentret er udstyret med alle faciliteter til pressen og de audiovisuelle medier. Det er placeret midt i Justus Lipsius-Bygningen.

Tlf:

+32 (0)2 281 90 00

Fax:

+32 (0)2 281 85 41

E-mail: presse.centre@consilium.europa.eu

Søg møder