Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Vedoucí představitelé potvrdili hospodářské priority EU na rok 2013

<p>Prezident Bulharské republiky Rosen Plevneliev<br />litevská prezidentka Dalia Grybauskaite a<br />maltský premiér Joseph Muscat. Rosen Plevneliev a<br />Joseph Muscat se zasedání Evropské rady účastnili poprvé.</p>
<p> </p>
<p>© Evropská unie 2013</p>

Prezident Bulharské republiky Rosen Plevneliev
litevská prezidentka Dalia Grybauskaite a
maltský premiér Joseph Muscat. Rosen Plevneliev a
Joseph Muscat se zasedání Evropské rady účastnili poprvé.

 

© Evropská unie 2013

Vedoucí představitelé EU na zasedání Evropské rady konaném ve dnech 14. a 15. března potvrdili hospodářské priority Unie na rok 2013 a stanovili strategické pokyny pro rozpočtové politiky a strukturální reformy členských států na letošní rok. Tyto priority a pokyny jsou součástí šestiměsíčního cyklu koordinace politik členských států EU, takzvaného „evropského semestru“.

 

„Jsme si plně vědomi diskusí, rostoucí frustrace a někdy i beznaděje, které se šíří společností. Rovněž víme, že neexistují snadná řešení. Jedinou možností, jak krizi překonat, je soustavně usilovat o řešení jejích základních příčin – v tomto ohledu panovala u jednacího stolu obecná shoda,“ prohlásil předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

 

Na zasedání bylo dohodnuto těchto pět priorit hospodářské politiky EU:

 
  • diferencovaná fiskální konsolidace podporující růst;
  • obnova běžného poskytování úvěrů ekonomice;
  • podpora růstu a konkurenceschopnosti;
  • řešení problému nezaměstnanosti;
  • modernizace veřejné správy.

 

 

Evropští lídří zdůraznili, že zvláštní prioritou by měla být podpora zaměstnanosti mladých lidí a podpora růstu a konkurenceschopnosti.

 

Pokyny pro členské státy

 

V souladu s postupy evropského semestru členské státy vypracují plány strukturálních reforem a rozpočtových politik na rok 2013, přičemž musí zohlednit pokyny vydané Evropskou radou.

 

Pokud jde o rozpočtové politiky, Evropská rada zdůraznila, že je nutné usilovat o „diferencovanou fiskální konsolidaci podporující růst“.

 

Opatření přijímaná členskými státy na straně příjmů a výdajů, včetně krátkodobých cílených opatření, by tedy měla „podporovat růst a vytváření pracovních míst“, zejména pro mladé lidi.

 

Evropská rada znovu potvrdila, že pravidla obsažená v Paktu o stabilitě a růstu členským státům umožňují dosáhnout rovnováhy mezi potřebou produktivních veřejných investic a fiskální kázní.

 

 

Vedoucí představitelé rovněž vyzvali k provádění strukturálních reforem zaměřených na podporu udržitelného růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti a nápravy makroekonomické nerovnováhy.

 

Mezi prioritními strukturálními reformami bylo zmíněno přesunutí daňové zátěže směrem od zdanění práce, zefektivnění výběru daní a boj proti daňovým únikům.

 

Prioritní oblasti pro růst a zaměstnanost

 

Evropská rada zdůraznila 3 oblasti, které mají zvláštní význam pro podporu růstu a zaměstnanosti:

 

  • Nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mladých lidí, označili účastníci zasedání za nejvýznamnější sociální výzvu. Od 1. ledna 2014 by měla být plně akceschopná iniciativa zaměřená na podporu zaměstnanosti mladých lidí. K boji proti nezaměstnanosti mladých lidí by mohly přispět finanční prostředky ze strukturálních fondů. Vedoucí představitelé doporučili urychlené provádění záruky pro mladé lidi, jejímž cílem je zajistit, aby nezaměstnaným mladým lidem byla rychle nabízena práce nebo odborná příprava.

 

  • Klíčovou hnací silou růstu a zaměstnanosti nadále zůstává jednotný trh. Evropská rada v této souvislosti doporučuje urychleně dokončit práce na všech návrzích týkajících se Aktu o jednotném trhu I. Jedná se o zásadní prioritu, zejména pokud jde o klíčové návrhy, jako jsou návrhy týkající se účetnictví, odborných kvalifikací, veřejných zakázek, vysílání pracovníků a elektronické identifikace / elektronického podpisu.

 

  • Je třeba dále pracovat na omezení byrokracie, a to na úrovni EU i na úrovni členských států. Členské státy a Komise by měly podporovat inteligentní regulaci se zvláštním důrazem na potřeby malých a středních podniků Komise určí regulační oblasti a právní předpisy s největším potenciálem ke zjednodušení pravidel a snížení nákladů na regulaci.

 

V roce 2012 bylo zemím, v nichž je nezaměstnanost mladých lidí nejvyšší, poskytnuto celkem 16 miliard EUR z nevyčerpaných prostředků strukturálních fondů EU. Tyto peníze pomohly téměř 800 000 mladých lidí a 55 000 malých podniků v celé Evropě.

 

Další kroky

 

V souladu s postupy evropského semestru členské státy vypracují plány strukturálních reforem a rozpočtových politik na rok 2013, přičemž musí zohlednit pokyny vydané Evropskou radou.

 

Tyto plány budou uvedeny v národních programech reforem, programech stability (v případě členů eurozóny) a v konvergenčních programech (v případě zemí, které nejsou členy eurozóny). Komise se těmito dokumenty bude zabývat v dubnu.

 

Poté vyhodnotí plány jednotlivých členských států a pro každou zemi vypracuje doporučení. Tato doporučení na červnovém zasedání potvrdí Evropská rada. Cyklus evropského semestru bude zakončen vyhodnocením, jak byla jednotlivá doporučení uplatňována.

 


Další informace:

 

 

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?