Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Οι αρχηγοί εγκρίνουν τις οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2013

<p>Ο κ. Rosen Plevneliev, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,<br />η κα Dalia Grybauskaite, Πρόεδρος της Λιθουανίας και<br />ο κ. Joseph Muscat, Πρωθυπουργός της Μάλτας.<br />Οι κκ. Plevneliev και Muscat συμμετείχαν για πρώτη φορά<br />σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.</p>
<p> </p>
<p>© Ευρωπαϊκή Ένωση 2013</p>

Ο κ. Rosen Plevneliev, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,
η κα Dalia Grybauskaite, Πρόεδρος της Λιθουανίας και
ο κ. Joseph Muscat, Πρωθυπουργός της Μάλτας.
Οι κκ. Plevneliev και Muscat συμμετείχαν για πρώτη φορά
σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

© Ευρωπαϊκή Ένωση 2013

Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 14-15 Μαρτίου, οι αρχηγοί της ΕΕ ενέκριναν τις οικονομικές προτεραιότητες της Ένωσης για το 2013 και έδωσαν στρατηγική καθοδήγηση για τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών, καθώς και τις φετινές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό αποτελεί μέρος του εξαμηνιαίου συντονισμού πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, που είναι γνωστός ως «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο».

 

«Έχουμε πλήρη επίγνωση του θέματος, καθώς και της διογκούμενης απογοήτευσης, ακόμη και απελπισίας, των ανθρώπων. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Η μόνη έξοδος από την κρίση είναι η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επ' αυτού», είπε ο κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

Οι πέντε προτεραιότητες της ΕΕ που συμφωνήθηκαν όσον αφορά την οικονομική πολιτική είναι:

 
  • διαφοροποιημένη και φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση,
  • αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής στην οικονομία,
  • προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας,
  • αντιμετώπιση της ανεργίας,
  • εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.

 

 

Οι αρχηγοί τόνισαν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην υποστήριξη της απασχόλησης των νέων και στην προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

 

Κατευθύνσεις για τα κράτη μέλη

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδια για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική πολιτική το 2013, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι χρειάζεται «διαφοροποιημένη, φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση».

 

Τα μέτρα για τις δαπάνες και τα έσοδα σε επίπεδο κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων στοχοθετημένων μέτρων, θα πρέπει επομένως να «ενισχύουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης», ιδίως για τους νέους.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι, κατά τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη δύνανται να εξισορροπούν τις δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις με δημοσιονομική πειθαρχία.

 

Οι αρχηγοί ζήτησαν επίσης διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

 

Η μεταστροφή της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τη συλλογή φόρων και η πάταξη της φοροαποφυγής ήταν μεταξύ των προτεραιοτήτων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

Τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε τρεις τομείς με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης:

 

  • η ανεργία θεωρείται η μέγιστη κοινωνική πρόκληση, ιδίως δε η απασχόληση των νέων. Η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική ήδη από τον Ιανουάριο του 2014. Η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία θα συνεισφέρει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Οι αρχηγοί συνέστησαν την ταχεία εφαρμογή της Εγγύησης για τη νεολαία, που έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι προσφέρεται ταχέως σε όλους τους νέους απασχόληση ή κατάρτιση, μόλις καταστούν άνεργοι.

 

  • η Ενιαία Αγορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνιστά να ολοκληρωθούν ταχέως οι εργασίες σχετικά με όλες τις προτάσεις που αφορούν την Πράξη για την Ενιαία Αγορά Ι. Αυτό αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα, ιδίως όσον αφορά βασικούς φακέλους, όπως είναι η λογιστική, τα επαγγελματικά προσόντα, οι δημόσιες συμβάσεις, η απόσπαση εργαζομένων καθώς και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση/ηλεκτρονική υπογραφή.

 

  • Πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας, και σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν την έξυπνη νομοθεσία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή θα καθορίσει τους νομοθετικούς τομείς και τις πράξεις που προσφέρονται περισσότερο για απλούστευση των κανόνων και μείωση του νομοθετικού κόστους.

 

Το 2012, 16 δισ. ευρώ από μη χρησιμοποιηθέντα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ διατέθηκαν εκ νέου στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων. Με το ποσόν αυτό, ενισχύθηκαν 800 000 νέοι και 55 000 μικρές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Επόμενα βήματα

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδια για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική πολιτική το 2013, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 

Τα σχέδια θα περιγράφονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα σταθερότητας (για τα μέλη της ευρωζώνης) ή σύγκλισης (για τα μέλη εκτός ευρώ). Τα έγγραφα αυτά θα επανεξεταστούν τον Απρίλιο από την Επιτροπή.

 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει, εν συνεχεία, τα σχέδια των κρατών μελών και θα διατυπώσει συστάσεις για κάθε χώρα. Οι συστάσεις θα εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση της υλοποίησης των συστάσεων.

 


Βλ. επίσης:

 

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι    Όχι


Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;