Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Vadovai patvirtino 2013 m. ES ekonomikos prioritetus

<p>Rosenas Plevnelievas, Bulgarijos Respublikos Prezidentas;<br />Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Prezidentė, ir<br />Josephas Muscatas, Maltos Ministras Pirmininkas.<br />R. Plevnelievas ir J. Muscatas Europos Vadovų Tarybos<br />susitikime dalyvavo pirmą kartą.</p>
<p>© Europos Sąjunga, 2013 m.</p>

Rosenas Plevnelievas, Bulgarijos Respublikos Prezidentas;
Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Prezidentė, ir
Josephas Muscatas, Maltos Ministras Pirmininkas.
R. Plevnelievas ir J. Muscatas Europos Vadovų Tarybos
susitikime dalyvavo pirmą kartą.

© Europos Sąjunga, 2013 m.

Kovo 14–15 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime ES lyderiai patvirtino 2013 m. Sąjungos ekonomikos prioritetus ir pateikė strategines gaires dėl šių metų valstybių narių nacionalinių biudžetų politikos ir struktūrinių reformų. Tai yra šešis mėnesius truksiančio ES valstybių narių politikos koordinavimo ciklo, žinomo „Europos semestro“ pavadinimu, dalis.

 

„Visiškai suvokiame tai, kokios vyksta diskusijos, taip pat augantį žmonių nusivylimą ir netgi neviltį. Taip pat žinome, kad lengvų atsakymų nėra. Vienintelis būdas išbristi iš krizės – toliau šalinti jos pagrindines priežastis. Per posėdį jautėsi aiškus sutarimas šiuo klausimu“, – sakė Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy’us.

 

Penki ES ekonominės politikos prioritetai, dėl kurių sutarta, yra šie:

 
  • diferencijuotas, ekonomikos augimui palankus fiskalinis konsolidavimas,
  • įprasto skolinimo ekonomikai atkūrimas,
  • ekonomikos augimo ir konkurencingumo skatinimas,
  • nedarbo problemų sprendimas,
  • viešojo administravimo modernizavimas.

 

 

Vadovai pabrėžė, kad ypatingas prioritetas turėtų būti teikiamas jaunimo užimtumo rėmimui ir ekonomikos augimo bei konkurencingumo skatinimui.

 

Valstybėms narėms skirtos gairės

 

Pagal Europos semestro procedūrą, valstybės narės, atsižvelgdamos į Europos Vadovų Tarybos pateiktas gaires, turės parengti 2013 m. struktūrinių reformų ir biudžeto politikos planus.

 

Kalbant apie biudžeto politiką, Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad būtina užtikrinti „diferencijuotą ekonomikos augimui palankų fiskalinį konsolidavimą“.

 

Todėl valstybių narių išlaidų ir pajamų priemonėmis, be kita ko, trumpalaikėmis tikslinėmis priemonėmis, turėtų būti „skatinamas ekonomikos augimas ir remiamas darbo vietų kūrimas“, visų pirma jaunimui.

 

Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino, kad pagal Stabilumo ir augimo pakto taisykles valstybės narės yra pajėgios rentabilias viešąsias investicijas suderinti su fiskalinės drausmės laikymusi.

 

Šalių lyderiai taip pat paragino imtis tvariam ekonomikos augimui, užimtumui bei konkurencingumui skatinti ir makroekonominiams disbalansams ištaisyti skirtų struktūrinių reformų.

 

Tarp prioritetinių struktūrinių reformų buvo paminėtas mokesčių naštos nuėmimas nuo darbo jėgos, mokesčių surinkimo veiksmingumo didinimas ir kova su mokesčių slėpimu.

 

Ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo prioritetinės sritys

 

Europos Vadovų Taryba pabrėžė tris ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimui ypač svarbias sritis:

 

  • nedarbas laikomas pagrindiniu socialiniu iššūkiu, visų pirma kalbant apie jaunimo užimtumą. Jaunimo užimtumo iniciatyva turėtų pradėti visiškai veikti nuo 2014 m. sausio mėn. Iš struktūrinių fondų skiriamu finansavimu būtų galima prisidėti kovojant su jaunimo nedarbu. Šalių lyderiai rekomenduoja skubiai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, kuria siekiama užtikrinti, kad visiems bedarbiais tapusiems jaunuoliams būtų greitai pasiūlytas darbas arba mokymai;

 

  • bendroji rinka tebėra vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo veiksnių. Europos Vadovų Taryba rekomenduoja greitu metu užbaigti darbą dėl visų I bendrosios rinkos akto pasiūlymų. Tam teikiamas pagrindinis prioritetas, visų pirma svarbiausiems dokumentams, pvz., apskaitos, profesinių kvalifikacijų, viešųjų pirkimų, darbuotojų komandiravimo, elektroninės atpažinties / elektroninio parašo srityse.

 

  • būtina labiau stengtis mažinant biurokratizmą tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu. Valstybės narės ir Komisija turėtų skatinti pažangų reglamentavimą, ypač daug dėmesio skiriant mažųjų ir vidutinių įmonių poreikiams. Komisija nustatys reguliavimo sritis ir teisės aktus, kuriuose galima labiausiai supaprastinti taisykles ir sumažinti reguliavimo sąnaudas.

 

2012 m. 16 mlrd. EUR nepanaudotų ES struktūrinių fondų lėšų buvo perskirstytos šalims, kuriose yra didžiausias jaunimo nedarbo lygis. Šios lėšos padėjo maždaug 800 000 jaunuolių ir 55 000 mažų įmonių visoje Europoje.

 

Tolesni veiksmai

 

Pagal Europos semestro procedūrą, valstybės narės, atsižvelgdamos į Europos Vadovų Tarybos pateiktas gaires, turės parengti 2013 m. struktūrinių reformų ir biudžeto politikos planus.

 

Šie planai bus apibrėžti nacionalinėse reformų programose ir stabilumo (euro zonos narėms) arba konvergencijos (ne euro zonos narėms) programose. Šiuos dokumentus Komisija peržiūrės balandžio mėn.

 

Tuomet Komisija įvertins valstybių narių planus ir parengs rekomendacijas kiekvienai šaliai. Rekomendacijas patvirtins birželio mėn. Europos Vadovų Taryba. Europos semestro ciklas bus užbaigtas įvertinant tai, kaip rekomendacijos buvo įgyvendintos.

 


Taip pat žr.:

 

 

 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?