Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Liderii aprobă prioritățile economice ale UE pentru 2013

<p>Rosen Plevneliev, Președintele Republicii Bulgaria; <br />Dalia Grybauskaite, Președintele Lituaniei <br />și Joseph Muscat, Prim-ministrul Maltei. <br />Dl Plevneliev și dna Muscat participau pentru prima <br />dată la o reuniune a Consiliului European.  </p>
<p> </p>
<p>© Uniunea Europeană 2013</p>

Rosen Plevneliev, Președintele Republicii Bulgaria;
Dalia Grybauskaite, Președintele Lituaniei
și Joseph Muscat, Prim-ministrul Maltei.
Dl Plevneliev și dna Muscat participau pentru prima
dată la o reuniune a Consiliului European. 

 

© Uniunea Europeană 2013

Cu ocazia reuniunii Consiliului European din 14-15 martie, liderii UE au aprobat prioritățile economice ale UE pentru 2013 și au oferit orientări strategice pentru politicile bugetare și reformele structurale la nivel național ale statelor membre pentru acest an. Aceasta face parte din ciclul semestrial de coordonare a politicilor dintre statele membre ale UE, cunoscut drept „semestrul european”.

 

„Suntem cu toții pe deplin conștienți că această situație generează polemici, frustrări în creștere și chiar disperare în rândul populației. Știm de asemenea că nu există răspunsuri facile. Singura modalitate de a ieși din criză este să combatem în continuare cauzele sale profunde. În jurul mesei, a existat un sentiment puternic al acordului în privința acestui lucru”, a afirmat Herman Van Rompuy, Președintele Consiliului European. 

 

Cele cinci priorități de politică economică ale UE convenite sunt:

 
  • consolidarea fiscală diferențiată favorabilă creșterii;
  • restabilirea împrumuturilor normale acordate economiei;
  • promovarea creșterii și a competitivității;
  • combaterea șomajului;
  • modernizarea administrației publice.

 

Liderii au subliniat că trebuie acordată prioritate specială sprijinirii ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și promovării creșterii și competitivității.

 

Orientări pentru statele membre

 

Conform procedurii semestrului european, statele membre vor trebui să elaboreze planuri pentru reformele lor structurale și politicile lor bugetare în 2013, ținând seama de orientările formulate de Consiliul European.

 

Referitor la politicile bugetare, Consiliul European a subliniat necesitatea unei „consolidări fiscale diferențiate favorabile creșterii”.

 

Măsurile privind cheltuielile și veniturile la nivelul statelor membre, incluzând măsuri specifice pe termen scurt, ar trebui prin urmare „să stimuleze creșterea și să susțină crearea de locuri de muncă”, mai ales în rândul tinerilor.

 

Consiliul European a reafirmat că, în temeiul normelor Pactului de stabilitate și de creștere, statele membre sunt în măsură să echilibreze investițiile publice productive cu disciplina fiscală.

 

Liderii au făcut de asemenea apel la reforme structurale vizând promovarea creșterii durabile, a ocupării forței de muncă și a competitivității, precum și corectarea dezechilibrelor macroeconomice.

 

Transferarea sarcinii fiscale dinspre forța de muncă spre alte domenii, îmbunătățirea eficienței colectării impozitelor și combaterea evaziunii fiscale au fost menționate ca numărându-se printre reformele structurale prioritare.

 

Domenii prioritare pentru creștere și locuri de muncă

 

Consiliul European a pus accentul pe trei domenii de importanță deosebită pentru stimularea creșterii și a locurilor de muncă:

 

  • Șomajul a fost considerat a fi provocarea socială cea mai însemnată, în special șomajul în rândul tinerilor. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ar trebui să fie pe deplin operațională începând din ianuarie2014. Finanțarea din fonduri structurale ar putea contribui la combaterea șomajului în rândul tinerilor. Liderii recomandă o punere rapidă în aplicare a Garanției pentru tineret, care urmărește să asigure faptul că tuturor tinerilor li de oferă rapid un loc de muncă sau un curs de formare după ce intră în șomaj.

 

  • Piața unică rămâne un vector principal al creșterii și al locurilor de muncă. Consiliul European recomandă ca lucrările pe marginea tuturor propunerilor referitoare la Actul privind piața unică I să fie încheiate rapid. Aceasta reprezintă o prioritate esențială, mai ales în ceea ce privește dosare fundamentale precum contabilitatea, calificările profesionale, achizițiile publice, detașarea lucrătorilor, precum și identificarea și semnătura electronice.

 

  • Trebuie depuse mai multe eforturi pentru reducerea birocrației, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Statele membre și Comisia ar trebui să promoveze reglementarea inteligentă, punând accentul în mod deosebit pe nevoile întreprinderilor mici și mijlocii. Comisia va identifica domeniile de reglementare și actele legislative care au cel mai mare potențial pentru simplificarea normelor și reducerea costurilor de reglementare.

 

În 2012, 16 miliarde EUR reprezentând fonduri structurale ale UE neutilizate au fost redirecționate către țările cel mai afectate de șomajul în rândul tinerilor. Din suma respectivă s-a oferit asistență unui număr de aproximativ 800 000 de tineri și 55 000 de întreprinderi mici din întreaga Europă.

 

Următoarele etape

 

Conform procedurii semestrului european, statele membre vor trebui să elaboreze planuri pentru reformele lor structurale și politicile lor bugetare în 2013, ținând seama de orientările formulate de Consiliul European.

 

Planurile vor fi prezentate în cadrul programelor naționale de reformă și în cadrul programelor de stabilitate (pentru statele membre din zona euro) sau de convergență (pentru statele membre care nu fac parte din zona euro). Aceste documente vor fi revizuite de Comisie în aprilie.

 

Comisia va evalua apoi planurile statelor membre și va pregăti recomandări pentru fiecare țară. Recomandările vor fi aprobate de Consiliul European din iunie. Ciclul semestrului european se va încheia cu o evaluare a modului în care au fost puse în aplicare recomandările.

 


Informații suplimentare:

 

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: