Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Lokakuun huippukokouksessa tarkasteltiin kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpanon edistymistä

<p>Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja <br />Herman van Rompuy kokouksen <br />jälkeisessä lehdistötilaisuudessa<br />© Euroopan Unioni</p>

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Herman van Rompuy kokouksen
jälkeisessä lehdistötilaisuudessa
© Euroopan Unioni

EU-maiden johtajat tarkastelivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa 18. ja 19. lokakuuta jäsenvaltioiden kesäkuussa 2012 hyväksymän kasvu- ja työllisyysohjelman – kasvu- ja työllisyyssopimuksen – täytäntöönpanoa. He olivat tyytyväisiä tähänastiseen edistymiseen mutta vaativat myös ripeitä ja tulospainotteisia toimia, joilla varmistetaan sopimuksen täysipainoinen ja nopea täytäntöönpano.

 

"Työpaikkojen luominen ja osallistavan kasvun edistäminen ovat ehdottoman ensisijaisia, perimmäisiä tavoitteitamme. Kasvu- ja työllisyyssopimuksen puitteissa tehdyt sitoumukset on pantava täytäntöön määrätietoisilla tämän hetken toimilla", totesi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ennen Eurooppa-neuvoston kokousta.

 

Eurooppa-neuvosto ilmoitti, että seuraavilla aloilla tarvitaan suurempia ponnistuksia:

 

 • investointi kasvuun – kesäkuussa sovitun 120 miljardin euron rahoituspaketin täytäntöönpano
 • sisämarkkinoiden syventäminen
 • liikenne-, energia- ja digitaaliverkkojen kehittäminen kaikkialla EU:ssa (Verkkojen Eurooppa -väline, suunnitelma energian sisämarkkinoiden toteuttamiseksi vuoteen 2014 mennessä)
 • digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen vuoteen 2015 mennessä
 • tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen
 • teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen
 • kasvua edistävän sääntelykehyksen aikaansaaminen
 • kasvua edistävän veropolitiikan kehittäminen
 • työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen, erityisesti nuorisotyöttömyyden torjumiseen tähtäävien aloitteiden hyväksyminen
 • Eurooppa 2020 -strategian toteuttaminen
 • kaupan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

 

"Päätelmissä arvioitiin, miten (…) kasvu- ja työllisyyssopimusta noudatetaan", sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy.  

 

Hän arvioi saavutettua edistymistä myös aiemmin tässä kuussa EU:n johtajille osoittamassaan kirjeessä.

 

Taustaa

 

Kasvu- ja työllisyyssopimus laadittiin EU:n jäsenvaltioiden vastaukseksi talouskriisistä johtuneeseen kasvun pysähtymiseen ja työttömyyden lisääntymiseen. Siinä määritellään tehtävät ja aloitteet, joita on toteutettava kaikilla tasoilla – niin kansallisella kuin euroalueen jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla – kasvun, investointien ja työpaikkojen lisäämiseksi.

 

Lisätietoja:

 

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä    En


Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.