Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Formanden for Det Europæiske Råd

Formanden for Det Europæiske Råd

Herman Van Rompuy har været formand for Det Europæiske Råd siden 1. december 2009. Fra og med januar 2010 har han tilrettelagt og ledet Det Europæiske Råds møder.

Læs mere »

Pressemeddelelser

 

pdf-iconDet Europæiske Råd

 

 

eu-building-DA

Det Europæiske Råd - En officiel EU-institution

 

Det Europæiske Råd fastlægger Den Europæiske Unions overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev Det Europæiske Råd en institution. Dets formand er Herman Van Rompuy.

 

Her er nogle spørgsmål om, hvad Det Europæiske Råd er, og hvad det gør, samt nogle svar, jf. artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union (første del af Lissabontraktaten).


Blue Arrows Hvad gør Det Europæiske Råd?

 

Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger dens overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Det udøver ingen lovgivende funk­tioner.

 

Blue Arrows Hvem er dets medlemmer?

 

Det Europæiske Råd består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer samt af sin formand og Kommissionens formand. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik deltager i dets arbejde.

Når dagsordenen kræver det, kan hvert af Det Europæiske Råds medlemmer beslutte at lade sig bistå af en minister og for Kommissionens formands vedkommende af et medlem af Kommissionen.

 

Blue Arrows Hvor ofte træder det sammen?

 

Det Europæiske Råd træder sammen to gange hvert halvår efter indkaldelse fra sin formand.

Når situationen kræver det, indkalder formanden til et ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd.

 

Blue Arrows Hvordan træffer det afgørelse?

 

Det Europæiske Råd træffer normalt afgørelse ved konsensus. I nogle tilfælde vedtager det beslutninger med enstemmighed eller med kvalificeret flertal afhængigt af, hvad traktaten bestemmer.

 

Blue Arrows Hvordan vælger det sin formand? Hvor lang er formandens mandatperiode?

 

Det Europæiske Råd vælger sin formand med kvalificeret flertal. Formandens mandatperiode er på to et halvt år med mulighed for genvalg én gang.

 

Det Europæiske Råd træder sædvanligvis sammen i Justus Lipsius-bygningen i Bruxelles. Det bistås af Generalsekretariatet for Rådet.

 

Lad os kaste et blik på Det Europæiske Råds historie

 

Det Europæiske Råd blev oprettet i 1974 med det formål at skabe et uformelt forum for drøftelser mellem stats- og regeringscheferne. Det udviklede sig hurtigt til det organ, der fastsætter EU's mål og lægger kursen for, hvordan de skal nås, på alle områder af Unionens virksomhed. Det fik formel status i Maastrichttraktaten fra 1992, hvor det hedder, at det tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor. Fra den 1. december 2009 blev det i henhold til Lissabontraktaten en af Unionens syv institutioner.

 

Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde(Lissabontraktaten)

 

 

Dokumenter

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
video01-large-19.11.09

Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne
formandskabets pressekonference
torsdag den 19. november 2009
se videoen

video02-large-19.11.09

Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne
familiefoto
torsdag den 19. november 2009
se videoen

vignettefactsheet-president

Faktablad om formanden for Det Europæiske Råd
PDF, 2 sider, 240Kb
(da)

vignettefactsheet-highrep

Faktablad om den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
PDF, 2 sider, 240Kb
(da)

pdf-icon

Det Europæiske Råds forretningsorden (da)

pdf-icon

Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (da)

pdf-icon

Gennemførelsen af Lissabontraktaten (en) (fr)

pdf-icon

BAGGRUND, Lissabontraktatens indvirkning på Rådet (retlige og indre anliggender): Mere fælles beslutningstagning og nye arbejdsstrukturer
(da) / andre sprogudgaver

pdf-icon

BAGGRUND, Lissabontraktaten (en) (fr)

pdf-icon

Offentligt register over protokollære gaver til en værdi af over 150 EUR, som formand Herman Van Rompuy har modtaget (en)

© Fotolia