Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Tá Donald Tusk ina Uachtarán ar an gComhairle Eorpach amhail ón 1 Nollaig 2014. Is é atá freagrach as cruinnithe na Comhairle Eorpaí a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu.

Tuilleadh anseo »

Preasráitis

 

pdf-iconAn Chomhairle Eorpach

 

 

eu-building-GA

An Chomhairle Eorpach - institiúid oifigiúil de chuid an AE

 

Is í an Chomhairle Eorpach a leagann amach treoirlínte agus tosaíochtaí ginearálta polaitiúla agus ginearálta an Aontais Eorpaigh. Rinneadh institiúid oifigiúil di nuair a tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009. Is é Donald Tusk atá mar Uachtarán uirthi. 

Seo a leanas roinnt ceisteanna faoina bhfuil i gceist leis an gComhairle Eorpach agus faoin méid a bhíonn ar siúl aici, mar aon le roinnt freagraí a sholáthraítear le hAirteagal 15 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (an chéad chuid de Chonradh Liospóin).


Blue Arrows Céard a dhéanann an Chomhairle Eorpach?


Tugann an Chomhairle Eorpach don Aontas an spreagadh a bhfuil gá leis má tá sé le forbairt agus sainíonn sí na treoirlínte agus na tosaíochtaí polaitiúla ginearálta. Ní fheidhmíonn sí feidhmeanna reachtacha.

 

Blue Arrows Cé hiad comhaltaí na Comhairle?


Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de Cheannairí Stáit nó Rialtais na mBallstát mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin. Glacann Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála páirt ina cuid oibre.
Nuair a éileoidh an clár oibre é, féadfaidh comhaltaí na Comhairle Eorpaí a chinneadh go mbeidh aire de chúnamh ag gach duine acu, agus, i gcás Uachtarán an Choimisiúin, go mbeidh comhalta den Choimisiún de chúnamh aige.

 

Blue Arrows Cé chomh minic a thagann siad le chéile?


Tagann an Chomhairle Eorpach le chéile faoi dhó gach sé mhí arna comóradh ag a hUachtarán.

Nuair a éileoidh an staid amhlaidh, déanfaidh an tUachtarán cruinniú speisialta den Chomhairle Eorpach a chomóradh.

 

Blue Arrows Conas a ghlacann sí cinntí?


Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sna Conarthaí, glactar cinntí na Comhairle Eorpaí trí chomhthoil. I gcásanna áirithe, glacann sí cinntí d'aon toil nó trí thromlach cáilithe, ag brath ar a bhforáiltear sa Chonradh.

 

Blue Arrows Conas a roghnaítear Uachtarán na Comhairle?   Cé chomh fada atá téarma oifige an Uachtaráin?


Is trí thromlach cáilithe a thoghann an Chomhairle Eorpach a hUachtarán. Dhá bhliain go leith a bhíonn i dtéarma oifige an Uachtaráin agus bíonn sé in-athnuaite aon uair amháin.

 

Is iondúil gur sa Bhruiséil a thagann an Chomhairle Eorpach le chéile, in áras Justus Lipsius. Tugann Ard‑Rúnaíocht na Comhairle cúnamh di

 

Sracfhéachaint ar stair na Comhairle Eorpaí


Bunaíodh an Chomhairle Eorpach i 1972 d'fhonn fóram neamhfhoirmiúil a bhunú le haghaidh plé idir na Ceannairí Stáit nó Rialtais. Ba ghearr gurb é an comhlacht é a leag síos spriocanna an Aontais agus a léirigh an bealach leis  na spriocanna sin a bhaint amach i ngach réimse de ghníomhaíocht an AE. Le Conradh Maastricht 1992, tugadh stádas foirmiúil di agus sainíodh leis an stádas sin gurbh í an fheidhm a bheadh leis an gComhairle spreagadh agus treoirlínte polaitiúla ginearálta a thabhairt maidir le forbairt an Aontais.  Rinneadh ceann de sheacht n-institiúid an Aontais di an 1 Nollaig 2009, le teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin.

 

Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Conradh Liospóin)

 

 

Doiciméid

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Rialacha nós imeachta na Comhairle Eorpaí (en)

pdf-icon

Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (en)

pdf-icon

Conradh Liospóin a chur chun feidhme (en) (fr)

pdf-icon

CÚLRA, An tionchar atá ag Conradh Liospóin ar an gComhairle um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (CGB): níos mó comhchinnteoireachta agus struchtúr nua oibre (en) / Teangacha eile

pdf-icon CÚLRA, Conradh Liospóin (en) (fr)
pdf-icon

An clár poiblí de bhronntanais phrótacail ar mó a luach ná 150 € a fuair an tUachtarán Herman Van Rompuy (en)