Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eiropadomes priekšsēdētājs

Eiropadomes priekšsēdētājs

Eiropadomes priekšsēdētājs kopš 2014. gada 1. decembra ir Donalds Tusks. Viņš ir atbildīgs par Eiropadomes sanāksmju sagatavošanu un vadīšanu.

Vairāk »

Paziņojumi presei

 

pdf-iconEiropadome

 

 

eu-building-LV

Eiropadome - Oficiāla ES iestāde

 

Eiropadome nosaka Eiropas Savienības vispārējo politisko ievirzi un prioritātes. 2009. gada 1. decembrī stājoties spēkā Lisabonas Līgumam, tā ir kļuvusi par iestādi. Tās priekšsēdētājs ir Donalds Tusks.

 

Turpmāk tekstā ir uzdoti daži jautājumi par to, kas ir Eiropadome un ar ko tā nodarbojas, uz šiem jautājumiem ir sniegtas atbildes atbilstīgi 15. pantam Līgumā par Eiropas Savienību (Lisabonas Līguma 1. daļa). 


Blue Arrows Ar ko Eiropadome nodarbojas?

 

Eiropadome rosina Savienības attīstību un nosaka atbilstīgus šīs attīstības vispārējos politiskos virzienus un prioritātes. Tā neveic likumdošanas funkciju.

 

Blue Arrows Kas ir Eiropadomes locekļi?

 

Eiropadomē ir dalībvalstu vai to valdību vadītāji, tās priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs. Tās darbā piedalās Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.
Atkarībā no darba kārtības katrs Eiropadomes loceklis var pieņemt lēmumu par kāda ministra dalību un Komisijas priekšsēdētājs - par Komisijas locekļa dalību.

 

Blue Arrows Cik bieži Eiropadome tiekas?

 

Eiropadome sanāk divreiz pusgadā, un to sasauc priekšsēdētājs.

Vajadzības gadījumā priekšsēdētājs sasauc Eiropadomes ārkārtas sanāksmi.

 

Blue Arrows Kā Eiropadome pieņem lēmumus?

 

Eiropadome parasti lēmumus pieņem, ievērojot konsensa principu. Dažos gadījumos tā pieņem lēmumus vienbalsīgi vai ar kvalificētu balsu vairākumu - atkarībā no tā, kā paredzēts Līgumā.

 

Blue Arrows Kā Eiropadome ievēl priekšsēdētāju? Cik ilgs ir priekšsēdētāja pilnvaru termiņš?

 

Eiropadome ievēl priekšsēdētāju ar kvalificētu balsu vairākumu. Priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir divarpus gadi, un to var atjaunot vienu reizi.

 

Eiropadome parasti sanāk Briselē, Justus Lipsius ēkā. Tai palīdz Padomes Ģenerālsekretariāts.

 

Īsa Eiropadomes vēsture

 

Eiropadomi izveidoja 1974. gadā, un tās izveides mērķis bija nodibināt valstu un valdību vadītāju neoficiālu diskusiju forumu. Tā ātri kļuva par struktūru, kas visās ES darbības jomās nosprauda Savienības mērķus un noteica ceļu, kā tos sasniegt. Oficiālu statusu Eiropadome ieguva 1992. gadā ar Māstrihtas Līgumu, saskaņā ar kuru Eiropadome Savienības attīstībai dod vajadzīgos impulsus un nosaka vispārējās politiskās pamatnostādnes. No 2009. gada 1. decembra saskaņā ar Lisabonas Līgumu tā ir kļuvusi par vienu no Savienības septiņām iestādēm.

 

Liguma par Eiropas Savienibu un Liguma par Eiropas Savienibas darbibu konsolidetas versijas(Lisabonas Līgums)

 

 

Dokumenti

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Eiropadomes reglaments (lv)

pdf-icon

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas (lv)

pdf-icon

Lisabonas Līguma īstenošana (en) (fr)

pdf-icon

ATSKATS, Lisabonas Līguma ietekme uz Tieslietu un iekšlietu (TI) padomi -  vairāk koplēmumu un jaunas darba struktūras (lv) / Citu valodu versijas

pdf-icon

ATSKATS, Lisabonas Līgums (en) (fr)

pdf-icon

Priekšsēdētāja Hermaņa Van Rompeja saņemto diplomātisko dāvanu, kuru vērtība pārsniedz 150 €, publiskais reģistrs (en)