Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

President tal-Kunsill Ewropew

President tal-Kunsill Ewropew

Herman Van Rompuy hu l-President tal-Kunsill Ewropew mill-1 ta' Diċembru 2009. Sa minn Jannar 2010, huwa jħejji u jippresiedi l-laqgħat tal-Kunsill Ewropew.

Aktar »

Stqarrijiet għall-istampa

 

pdf-iconKunsill Ewropew

 

 

eu-building-MT

Il-Kunsill Ewropew - Istituzzjoni uffiċjali tal-UE

 

Il-Kunsill Ewropew jiddefinixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, dan sar istituzzjoni. Il-President tiegħu huwa Herman Van Rompuy.

 

Dawn huma xi mistoqsijiet dwar x'inhu l-Kunsill Ewropew, u x'jagħmel, u xi tweġibiet kif ipprovduti mill-Artikolu 15 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (l-ewwel parti tat-Trattat ta' Lisbona).


Blue Arrows X'jagħmel il-Kunsill Ewropew?

Il-Kunsill Ewropew jipprovdi l-Unjoni bl-impetu meħtieġ għall-iżvilupp tagħha u jiddefinixxi d-direzzjonijiet u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tagħha. Huwa ma jeżerċitax funzjonijiet leġislattivi.Blue Arrows Min huma l-membri tiegħu?

Il-Kunsill Ewropew jikkonsisti mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Istati Membri, flimkien mal-President tiegħu u l-President tal-Kummissjoni. Ir- Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jipparteċipa fil-ħidma tiegħu.

Meta jkun meħtieġ skont l-aġenda, il-membri tal-Kunsill Ewropew jistgħu jiddeċiedu li kull wieħed ikun assistit minn ministru u, fil-każ tal-President tal-Kummissjoni, minn membru tal-Kummissjoni.Blue Arrows Kemm-il darba jiltaqa'?

Il-Kunsill Ewropew jiltaqa' darbtejn kull sitt xhur, fuq sejħa mill-President tiegħu.

Meta s-sitwazzjoni tkun teħtieġ, il-President isejjaħ laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew.

 

Blue Arrows Kif jieħu d-deċiżjonijiet?

Normalment, id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew jittieħdu b'kunsens. F'ċerti każijiet, huwa jadotta deċiżjonijiet bl-unanimità jew b'maġġoranza kwalifikata, skont dak li jipprevedi t-Trattat.Blue Arrows Kif jagħżel il-President tiegħu? Kemm hu twil il-mandat tal-President?

 

Il-Kunsill Ewropew jeleġġi l-President tiegħu b'maġġoranza kwalifikata. Il-mandat tal-President huwa ta' sentejn u nofs, u jista' jiġġedded darba.

 

Il-Kunsill Ewropew ġeneralment jiltaqa' fi Brussell, fil-bini ta' Justus Lipsius. Huwa jkun assistit mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.

 

Daqqa t'għajn lejn l-istorja tal-Kunsill Ewropew

 

Il-Kunsill Ewropew inħoloq fl-1974 bl-intenzjoni li jiġi stabbilit forum informali għal diskussjoni bejn il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern. Huwa malajr żviluppa f'korp li stabbilixxa għanijiet għall-Unjoni u witta t-triq sabiex dawn jinkisbu, fl-oqsma kollha tal-attività tal-UE. Huwa kiseb status formali fit-Trattat ta' Maastricht tal-1992, li ddefinixxa l-funzjoni tiegħu bħala li jagħti l-impetu u l-linji gwida politiċi ġenerali għall-iżvilupp tal-Unjoni. Mill-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat ta' Lisbona, huwa sar wieħed mis-seba' istituzzjonijiet tal-Unjoni.

 

Verżjonijiet konsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Trattat ta' Lisbona)

 

 

Dokumenti

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
video01-large-19.11.09

Laqgħa informali tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern
Konferenza stampa tal-Presidenza
Il-Ħamis, 19 ta' Novembru 2009
Ara l-vidjo

video02-large-19.11.09

Laqgħa informali tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern
Ritratt tal-familja
Il-Ħamis, 19 ta' Novembru 2009
Ara l-vidjo

vignettefactsheet-president

Dokument dwar fatti fuq il-President tal-Kunsill Ewropew
PDF, 2 paġni, 240Kb
(mt)

vignettefactsheet-highrep

Dokument dwar fatti fuq ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
PDF, 2 paġni, 240Kb
(mt)

pdf-icon

Regoli ta' Proċedura tal-Kunsill Ewropew (mt)

pdf-icon

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea (mt)

pdf-icon

Implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona (en)

pdf-icon

SFOND, L-impatt tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni (ĠAI): aktar kodeċiżjoni u struttura ta' ħidma ġdida (mt) / Verżjonijiet lingwistiċi oħrajn

pdf-icon

SFOND, It-Trattat ta' Lisbona (en) (fr)

pdf-icon

Reġistru pubbliku tar-rigali ta' protokoll ta' valur ogħla minn € 150 li rċieva l-President Herman Van Rompuy (en)