Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Predsednik Evropskega sveta

Predsednik Evropskega sveta

Donald Tusk je od 1. decembra 2014 predsednik Evropskega sveta. Pripravlja zasedanja Evropskega sveta in jim predseduje.

Več »

Izjave za javnost

 

pdf-iconEvropski svet

 

 

eu-building-SL

Evropski svet - Uradna institucija Evropske Unije

 

Evropski svet določa splošne politične usmeritve in prednostne naloge Evropske unije. Z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009, je Evropski svet postal institucija. Predseduje mu Donald Tusk.

 

V nadaljevanju je nanizanih nekaj vprašanj o tem, kaj je Evropski svet in kakšne naloge opravlja, skupaj z odgovori, ki jih ponuja člen 15 Pogodbe o Evropski uniji (prvi del Lizbonske pogodbe).


Blue Arrows Kaj počne Evropski svet?

 

Evropski svet daje Uniji potrebne spodbude za njen razvoj in zanj opredeljuje splošne politine usmeritve in prednostne naloge. Ne opravlja zakonodajne funkcije.

 

Blue Arrows Kdo so njegovi člani?

 

Evropski svet sestavljajo voditelji držav oziroma vlad držav članic ter njegov predsednik in predsednik Komisije. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.
Glede na dnevni red lahko člani Evropskega sveta sklenejo, da vsakemu od njih pri delu pomaga minister, predsedniku Komisije pa član Komisije.

 

Blue Arrows Kako pogosto se sestaja?

 

Evropski svet se sestane dvakrat v vsakem polletju na sklic svojega predsednika.

Če razmere tako zahtevajo, predsednik skliče izredno zasedanje Evropskega sveta.

 

Blue Arrows Kako sprejema odločitve?

 

Evropski svet navadno odloča s konsenzom. V nekaterih primerih sprejema odločitve soglasno ali s kvalificirano večino, v skladu z zadevnimi določbami Pogodbe.

 

Blue Arrows Kako je izbran predsednik? Kako dolgo traja mandat predsednika?

 

Evropski svet svojega predsednika izvoli s kvalificirano večino. Predsednik ima dveinpolletni mandat z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

 

Evropski svet se običajno sestaja v Bruslju v stavbi Justus Lipsius. Pri delu mu pomaga generalni sekretariat Sveta.

 

Pogled nazaj - zgodovina Evropskega sveta

 

Evropski svet je nastal leta 1974, da bi zagotavljal neformalni okvir za dialog med voditelji držav in vlad. Kaj kmalu pa je prerasel v organ, ki je Uniji na vseh področjih njenega delovanja določal cilje in usmeritve za njihovo uresničevanje. Uradni status je dobil leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo, po kateri je bila njegova naloga zagotavljanje zagona in splošnih političnih usmeritev za razvoj Unije. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je postal ena od sedmih institucij Unije.

 

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije (Lizbonska pogodba)

 

 

Dokumenti

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Poslovnik Evropskega sveta (sl)

pdf-icon

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije (sl)

pdf-icon

Izvajanje Lizbonske pogodbe (en) (fr)

pdf-icon

OSNOVNE INFORMACIJE, Vpliv Lizbonske pogodbe na Svet za pravosodje in notranje zadeve (PNZ): več soodločanja in nove delovne strukture (sl) / Druge jezikovne različice

pdf-icon

OSNOVNE INFORMACIJE, Lizbonska pogodba (en) (fr)

pdf-icon

Javni seznam protokolarnih daril v vrednosti več kot 150 evrov, ki jih je prejel predsednik Herman Van Rompuy (en)