Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Předseda Evropské rady

Předseda Evropské rady

Donald Tusk je od 1. prosince 2014 předsedou Evropské rady. Jeho úkolem je připravovat zasedání Evropské rady a předsedat jim.

 

Více »

Tiskové zprávy

 

pdf-iconEvropská rada

 

 

eu-building-CS

 

 

 

 

Evropská rada - Oficiální orgán EU

 

Evropská rada vymezuje obecné politické směry a priority Evropské unie.
Dne 1. prosince 2009 se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost stala jedním z orgánů EU. Jejím předsedou je Donald Tusk.

Zde je několik otázek týkajících se toho, co Evropská rada je a co dělá, a několik odpovědí vycházejících z článku 15 Smlouvy o Evropské unii (první část Lisabonské smlouvy).


Blue Arrows Co Evropská rada dělá?

 

Evropská rada dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority. Nevykonává legislativní funkci.

 

Blue Arrows Kdo jsou její členové?

 

Evropskou radu tvoří hlavy států nebo předsedové vlád členských států společně s jejím předsedou a předsedou Komise. Jejího jednání se účastní vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vyžaduje-li to pořad jednání, mohou členové Evropské rady rozhodnout, že každému z nich bude nápomocen některý ministr a v případě předsedy Komise některý člen Komise.

 

Blue Arrows Jak často zasedá?

 

Evropská rada zasedá dvakrát za půl roku; svolává ji její předseda.

Vyžaduje-li to situace, svolá předseda mimořádné zasedání Evropské rady.

 

Blue Arrows Jakým způsobem rozhoduje?

 

Evropská rada obvykle rozhoduje konsensem. V některých případech přijímá rozhodnutí jednomyslně nebo kvalifikovanou většinou, podle toho, co stanoví Smlouva.

 

Blue Arrows Jakým způsobem vybírá svého předsedu? Jak dlouho trvá jeho funkční období?

 

Evropská rada volí svého předsedu kvalifikovanou většinou. Jeho funkční období je dva a půl roku s tím, že může být zvolen dvakrát po sobě.

 

Evropská rada obvykle zasedá v Bruselu, v budově Justus Lipsius. Je jí nápomocen generální sekretariát Rady.

 

Historie Evropské rady v kostce

 

Evropská rada byla vytvořena v roce 1974 a měla představovat neformální fórum pro diskusi hlav států a předsedů vlád. Velmi záhy se stala instancí, která stanovuje cíle Evropské unie ve všech oblastech její činnosti a určuje, jakým způsobem jich dosáhnout. Oficiální status přiznala Evropské radě Maastrichtská smlouva, podepsaná v roce 1992, která stanoví, že Evropská rada dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje obecné politické směry tohoto rozvoje. Od 1. prosince 2009 se na základě Lisabonské smlouvy stala jedním ze sedmi orgánů Unie.

 

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (Lisabonská smlouva)

 

 

Dokumenty

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Jednací řád Evropské rady (cs)

pdf-icon

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (cs)

pdf-icon

Provádění Lisabonské smlouvy (cs)

pdf-icon

Důsledky Lisabonské smlouvy pro Radu ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci (SVV): větší míra spolurozhodování a nové pracovní struktury (cs) / další jazykové verze

pdf-icon

Lisabonská smlouva (en) (fr)

pdf-icon

Seznam protokolárních darů v hodnotě vyšší než 150 eur předaných předsedovi Hermanu Van Rompuyovi (en)