Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja

Euroopa Ülemkogu eesistuja

Donald Tusk on Euroopa Ülemkogu eesistuja alates 1. detsembrist 2014. Ta valmistab ette ja juhatab Euroopa Ülemkogu kohtumisi.

Loe edasi »

Pressiteated

 

pdf-iconEuroopa Ülemkogu

 

 

eu-building-ET

Euroopa Ülemkogu - Euroopa Liidu ametlik institutsioon

 

Euroopa Ülemkogu määrab kindlaks Euroopa Liidu üldised poliitilised sihid ja prioriteedid. Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 sai Euroopa Ülemkogust institutsioon. Selle eesistuja on Donald Tusk.

 

Allpool mõned küsimused selle kohta, mis on Euroopa Ülemkogu ja mida ta teeb, ning samas vastused, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu (Lissaboni lepingu I osa) artiklis 15.


Blue Arrows Mida teeb Euroopa Ülemkogu?

 

Euroopa Ülemkogu annab liidule selle arenguks vajaliku tõuke ning määratleb selle üldised poliitilised sihid ja prioriteedid. Ülemkogu ei toimi seadusandjana.

 

Blue Arrows Kes on ülemkogu liikmed?

 

Euroopa Ülemkogu koosneb liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest koos ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendiga. Ülemkogu töös osaleb liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Kui päevakord seda nõuab, võib iga Euroopa Ülemkogu liige kasutada ministri abi ning komisjoni president komisjoni liikme abi.

 

Blue Arrows Kui tihti tuleb ülemkogu kokku?

 

Euroopa Ülemkogu tuleb kokku kaks korda poole aasta jooksul oma eesistuja kutsel.

Kui olukord seda nõuab, kutsub eesistuja kokku Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise.

 

Blue Arrows Kuidas teeb ülemkogu oma otsused?

 

Euroopa Ülemkogu teeb oma otsused tavaliselt konsensuse alusel. Mõnel juhul võtab ülemkogu oma otsused vastu ühehäälselt või kvalifitseeritud häälteenamusega - olenevalt sellest, kuidas on aluslepinguga ette nähtud.

 

Blue Arrows Kuidas valib ülemkogu oma eesistuja? Kui pikk on eesistuja ametiaeg?

 

Euroopa Ülemkogu valib oma eesistuja kvalifitseeritud häälteenamusega. Eesistuja ametiaeg on kaks ja pool aastat ja teda võib tagasi valida ühe korra.

 

Euroopa Ülemkogu kohtumised toimuvad tavaliselt Brüsselis, Justus Lipsiuse hoones. Ülemkogu abistab tema töös nõukogu peasekretariaat.

 

Paar sõna Euroopa Ülemkogu ajaloost

 

Euroopa Ülemkogu asutati 1974. aastal selleks, et luua mitteametlik foorum riigipeade või valitsusjuhtide vahelisteks aruteludeks. Sellest kujunes kiiresti organ, mis määras kindlaks liidu eesmärgid ja seadis kursid nende saavutamiseks kõikides ELi tegevusvaldkondades. Euroopa Ülemkogu sai ametliku staatuse 1992. aastal allkirjastatud Maastrichti lepinguga, milles on ette nähtud ülemkogu ülesanne: anda liidule selle arenguks vajalik tõuge ning määratleda arengu poliitilised üldsuunised. Alates 1. detsembrist 2009 on ülemkogu Lissaboni lepingu kohaselt üks Euroopa Liidu seitsmest institutsioonist.

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid (Lissaboni leping)

 

Dokumendid

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Euroopa Ülemkogu kodukord (et)

pdf-icon

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid (et)

pdf-icon

Lissaboni lepingu rakendamine (en) (fr)

pdf-icon

TAUST, Lissaboni lepingu mõju justiits- ja siseküsimuste nõukogule: kaasotsustamismenetluse ulatuslikum kasutamine ja uued tööstruktuurid (et) / teised keeleversioonid

pdf-icon

TAUST: Lissaboni leping (en) (fr)

pdf-icon

Avalik loetelu eesistuja Herman Van Rompuy poolt saadud protokollilistest kingitustest väärtusega üle 150 euro (en)