Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

The President of the European Council

The President of the European Council

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas yra Donaldas Tuskas. Jis yra atsakingas už Europos Vadovų Tarybos susitikimų parengimą ir jiems pirmininkauja.

Daugiau »

Pranešimai spaudai

 

pdf-iconEuropos Vadovų Taryba

 

 

eu-building-LT

Europos Vadovų Taryba - oficiali ES institucija

 

Europos Vadovų Taryba nustato Europos Sąjungos bendrąsias politikos gaires ir prioritetus. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ji tapo institucija. Šios institucijos Pirmininkas yra Donaldas Tuskas.

 

Toliau pateikta keletas klausimų, susijusių su tuo, kas yra Europos Vadovų Taryba ir ką ji veikia, taip pat atsakymai, grindžiami Europos Sąjungos sutarties 15 straipsniu (Lisabonos sutarties pirma dalis).


Blue Arrows Ką veikia Europos Vadovų Taryba?

Europos Vadovų Taryba deramai skatina Sąjungos vystymąsi ir nustato bendrąsias politikos gaires ir prioritetus. Ji nevykdo teisėkūros funkcijų.  

 

Blue Arrows Kas yra jos nariai?

 

Europos Vadovų Tarybą sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai ir jos pirmininkas bei Komisijos pirmininkas. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai dalyvauja jos darbe.
Kai reikia pagal darbotvarkę, Europos Vadovų Tarybos nariai gali nuspręsti, kad kiekvienam jų padėtų ministras, o Komisijos pirmininkui - Komisijos narys.  

 

Blue Arrows Kaip dažnai ji susitinka?

 

Europos Vadovų Taryba susitinka du kartus per pusmetį, susitikimus sušaukia jos pirmininkas.

Prireikus pirmininkas sušauks neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą.

 

Blue Arrows Kaip ji priima sprendimus?

 

Europos Vadovų Taryba sprendimus paprastai priima bendru sutarimu. Tam tikrais atvejais ji priima sprendimus vieningai arba kvalifikuota balsų dauguma, atsižvelgiant į tai, kas numatyta Sutartyje.

 

Blue Arrows Kaip ji išsirenka savo pirmininką? Kiek trunka pirmininko kadencija?

 

Europos Vadovų Taryba savo pirmininką išsirenka kvalifikuota balsų dauguma. Pirmininkas išrenkamas dvejų su puse metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą.

 

Europos Vadovų Tarybos susitikimai paprastai vyksta Briuselyje, Justus Lipsius pastate. Jai padeda Tarybos generalinis sekretoriatas.

 

Trumpa Europos Vadovų Tarybos istorijos apžvalga

 

Europos Vadovų Taryba buvo sukurta 1974 m. kaip neformalus valstybių ar vyriausybių vadovų diskusijų forumas. Ji greitai tapo organu, nustatančiu Sąjungos tikslus visose ES veiklos srityse ir nurodančiu, kaip juos pasiekti. Oficialus statusas jai buvo suteiktas 1992 m. Mastrichto sutartimi, kurioje numatyta, kad Europos Vadovų Taryba deramai skatina Sąjungos vystymąsi ir nustato jos bendrąsias politikos gaires. Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Lisabonos sutartį ji tapo viena iš septynių Sąjungos institucijų.

 

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos (Lisabonos sutartis)

 

 

Dokumentai

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Europos Vadovų Tarybos darbo tvarkos taisyklės (lt)

pdf-icon

Europos Sąjungos sutarties ir sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos (lt)

pdf-icon

Lisabonos sutarties įgyvendinimas (en) (fr)

pdf-icon

BENDRA INFORMACIJA. Lisabonos sutarties poveikis Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) tarybos darbui: platesnis bendro sprendimo procedūros taikymas ir nauja (-os) darbo struktūra (-os) (lt) / kitos kalbos

pdf-icon

BENDRA INFORMACIJA. Lisabonos sutarties įgyvendinimas (en) (fr)

pdf-icon

Pirmininko Hermano Van Rompuy’aus gautų protokolinių dovanų, kurių vertė didesnė nei 150 EUR, viešas registras (en)