Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Preşedintele Consiliului European

Preşedintele Consiliului European

Dl Donald Tusk este președintele Consiliului European de la 1 decembrie 2014. El este responsabil de pregătirea și prezidarea reuniunilor Consiliului European.

Mai mult »

Comunicate de presă

 

pdf-iconConsiliul European

 

 

eu-building-RO

Consiliul European - O instituţie oficială a UE

 

Consiliul European definește orientarea și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Consiliul European a devenit o instituție. Donald Tusk este președintele său.

 

În continuare sunt prezentate unele întrebări privind ce este şi cu ce se ocupă Consiliul European şi răspunsurile aferente acestora, astfel cum sunt prevăzute de articolul 15 din Tratatul privind Uniunea Europeană (prima parte a Tratatului de la Lisabona).


Blue Arrows Cu ce se ocupă Consiliul European?

 

Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia şi îi defineşte orientările şi priorităţile politice generale. Acesta nu exercită funcţii legislative.

 

Blue Arrows Cine sunt membrii săi?

 

Consiliul European este compus din şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum şi din preşedintele său şi preşedintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate participă la lucrările Consiliului European.
Atunci când ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie asistat de un ministru şi, în ceea ce îl priveşte pe preşedintele Comisiei, de un membru al Comisiei.

 

Blue Arrows Cu ce frecvenţă se întruneşte?

 

Consiliul European se întruneşte de două ori pe semestru, la convocarea preşedintelui său.

Atunci când situaţia o impune, preşedintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European.

 

Blue Arrows Cum îşi adoptă deciziile?

 

Deciziile Consiliului European se adoptă de regulă prin consens. În unele cazuri, Consiliul European adoptă deciziile în unanimitate sau cu majoritate calificată, în funcţie de ceea ce prevăd dispoziţiile tratatului.

 

Blue Arrows Cum îşi alege Preşedintele? Care este durata mandatului Preşedintelui?

 

Consiliul European îşi alege Preşedintele cu majoritate calificată. Mandatul Preşedintelui este de doi ani şi jumătate, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.

 

Consiliul European se reuneşte de obicei la Bruxelles, în clădirea Justus Lipsius. Este asistat de Secretariatul General al Consiliului.

 

O privire asupra istoriei Consiliului European

 

Consiliul European a fost creat în 1974 cu intenţia instituirii unui forum informal de dezbatere între şefii de stat sau de guvern. Consiliul European a devenit rapid organul care stabileşte obiectivele Uniunii şi linia de urmat în vederea realizării acestora, în toate domeniile de activitate ale UE. A dobândit un statut formal prin Tratatul de la Maastricht din 1992, conform căruia "Consiliul European impulsionează dezvoltarea Uniunii şi defineşte orientările politice generale ale acesteia." Începând cu 1 decembrie 2009, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Consiliul European a devenit una dintre cele şapte instituţii ale Uniunii.

 

Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona)

 

 

Documente

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Regulamentul de procedură al Consiliului European (ro)

pdf-icon

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană i a Tratatului privind funcionarea Uniunii Europene (ro)

pdf-icon

Punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona (en) (fr)

pdf-icon

CONTEXT, Impactul Tratatului de la Lisabona asupra Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI): extinderea codeciziei şi o nouă structură de lucru (ro) / Alte versiuni lingvistice

pdf-icon

CONTEXT, Tratatul de la Lisabona (en) (fr)

pdf-icon

Registrul public al cadourilor de protocol primite de președintele Herman Van Rompuy  a căror valoare depășește 150€ (en)