Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Udfyld venligst nedenstående :
(*) = obligatoriske oplysninger
Adresse
 • Gade:
 • By:
 • Postnummer:
 • Land:
 • Telefonnummer:
Personoplysninger
 • *Fornavn:

   
 • *Efternavn:

   
 • *E-mail-adresse:

     
 • *Bopælsland:

   
 • Køn:
   Mand  Kvinde
 • Alder:
 • Stillingskategori:
Spørgsmål
 • *Emne:
   
 • *Spørgsmål:
   

Erklæring om databeskyttelse:
Deres anmodning vil blive behandlet af GD F, Tjenesten for Information af Offentligheden (afdelingschef Cristina Gallach, tlf.: +32 2 281 64 67) i overensstemmelse med bestem-melserne i forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med be-handling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1). Personoplysninger vil udelukkende blive anvendt af Tjenesten for Information af Offentligheden med henblik på behandling af anmodninger. Nogle forespørgsler vil imidlertid også kunne overdrages til en af EU-institutionernes eller EU-Rådets formandskabs medarbejdere, som er kompetent til at besvare et specifikt spørgsmål. Deres henven-delse opbevares i tjenestens arkiv i højst 5 år til statistiske formål og tilintetgøres derefter. De har ret til at få adgang til Deres egne personoplysninger og til at korrigere disse oplysninger efter hen-vendelse til Tjenesten for Information af Offentligheden, og De har ligeledes ret til at forelægge en sag for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 Jeg accepterer vilkårene i erklæringen om databeskyttelse.

Captcha Image

Indtast koden, som er vist herover:

(NB: Hvis du ikke kan læse tallene i billedet herover, skal du opfriske siden for at generere et nyt.)