Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Palun täitke järgmised väljad :
(*) = kohustuslikud väljad
Postiaadress
 • Tänav:
 • Linn:
 • Postiindeks:
 • Riik:
 • Telefon:
Isikuandmed
 • *Eesnimi:

   
 • *Perekonnanimi:

   
 • *E-posti aadress:

     
 • *Elukohariik:

   
 • Sugu:
   mees  naine
 • Vanus:
 • Tegevusvaldkond:
Küsimus(ed)
 • *Teema:
   
 • *Küsimus(ed):
   

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta:
Peadirektoraat F, avaliku teabe talitus (üksuse juht Cristina Gallach, tel +32 2 281 64 67) käsitleb Teie taotlust kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 8, 12.1.2001, lk 1). Teie kirjas sisalduvaid isikuandmeid kasutab avaliku teabe talitus üksnes Teie taotluse käsitlemiseks. Siiski võidakse mõned küsimused suunata ELi institutsioonide või Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ametnikule, kes on pädev asjaomasele küsimusele vastama. Statistilistel eesmärkidel säilitatakse Teie kirja osakonna arhiivis maksimaalselt viis aastat ning seejärel see hävitatakse. Teil on õigus pääseda juurde avaliku teabe talituse valduses olevatele Teid puudutavatele andmetele, õigus teha neis andmetes parandusi ning samuti õigus pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole.

 Nõustun andmekaitset käsitlevas avalduses esitatud tingimustega.

Captcha Image

Sisestage kuvatud kood:

(Märkus: kui pildil olevad numbrid on loetamatud, siis värskendage uue pildi genereerimiseks lehekülge)