Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Täyttäkää seuraavat tiedot :
(*) = pakolliset tiedot
Postiosoite
 • Lähiosoite:
 • Postitoimipaikka:
 • Postinumero:
 • Maa:
 • Puhelin:
Henkilötiedot
 • *Etunimi:

   
 • *Sukunimi:

   
 • *Sähköpostiosoite:

     
 • *Asuinmaa:

   
 • Sukupuoli:
   Mies  Nainen
 • Ikä:
 • Ammattiala:
Kysymys/kysymykset
 • *Asia:
   
 • *Kysymys/kysymykset:
   

Tietosuojalauseke
Tiedustelunne käsitellään yleisötiedotusosastossa (pääosasto F, Viestintä; yksikönpäällikkö Cristina Gallach, puh. +32 2 281 64 67) yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti (Euroopan unionin virallinen lehti L 8, 12.1.2001, s. 1). Yleisötiedotusosasto käyttää sähköpostinne henkilötietoja ainoastaan tiedustelunne käsittelemiseen. Jotkin tiedustelut voidaan kuitenkin lähettää myös edelleen sellaiselle EU:n toimielimen tai EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion virkamiehelle, joka on pätevä vastaamaan kyseiseen kysymykseen. Lähettämänne posti säilytetään tilastointitarkoituksia varten osaston arkistossa enintään 5 vuoden ajan, minkä jälkeen se hävitetään. Teillä on oikeus tutustua yleisötiedotusosaston hallussa oleviin itseänne koskeviin tietoihin ja oikaista ne. Teillä on myös oikeus ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun.

 Hyväksyn tietosuojalausekkeen ehdot.

Captcha Image

Kirjoita yllä oleva koodi tähän:

(Huom. Jos et saa selvää kuvassa olevista merkeistä, saat esiin uuden kuvan päivittämällä näytön.)