Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Líon isteach an fhaisnéis seo a leanas, le do thoil :
(*) = sonraí éigeantacha
Seoladh Poist
 • Sráid:
 • Baile:
 • Postchód:
 • Tír:
 • Teileafón:
Sonraí pearsanta
 • *Céadainm:

   
 • *Sloinne:

   
 • *Seoladh ríomhphoist:

     
 • *Tír ina bhfuil cónaí ort:

   
 • Inscne:
   Fireann  Baineann
 • Aois:
 • Do ghairm bheatha:
Ceist/Ceisteanna
 • *Ábhar:
   
 • *Ceist/Ceisteanna:
   

Ráiteas Príobháideachais:
Déileálfaidh DGF, an tSeirbhís um Fhaisnéis don Phobal (Ceann Aonaid, Cristina Gallach, teil: +32 2 281 64 67) le d'iarratas, i gcomhréir le forálacha Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin ( Iris Oifigiúil L 8, 12.1.2001, lch. 1). Ní bhainfidh an tSeirbhís um Fhaisnéis don Phobal úsáid as do shonraí pearsanta ach chun d'iarratas a láimhseáil. D'fhéadfadh sé, áfach, go gcuirfí iarratais áirithe ar aghaidh freisin chuig oifigeach de chuid na nInstitiúidí Eorpacha nó chuig Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh a bheadh inniúil chun freagra a thabhairt ar cheist faoi leith. Chun críocha staidrimh, coinneofar do theachtaireacht ríomhphoist i gcartlann an aonaid go ceann 5 bliana ar a mhéid, agus scriosfar ina dhiaidh sin í. Tá sé de cheart agat rochtain a bheith agat ar na sonraí a bhaineann leat atá ag an tSeirbhís um Fhaisnéis don Phobal, agus na sonraí sin a cheartú agus tá sé de cheart agat freisin do chás a thabhairt os comhair an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

 Glacaim leis na téarmaí agus na coinníollacha.

Captcha Image

Cuir isteach an cód thuasléirithe:

(Nóta: Murar féidir leat na huimhreacha a léamh san íomhá thuas, déan an leathanach a athlódáil chun leathanach nua a chruthú.)