Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Prašom pateikti šią informaciją: :
(*) = privalomi duomenys
Pašto adresas
 • Siųsti:
 • Gatvė:
 • Miestas:
 • Pašto indeksas:
 • Šalis:
Asmens duomenys
 • *Vardas:

   
 • *Pavardė:

   
 • *El. pašto adresas:

     
 • *Gyvenamoji šalis:

   
 • Lytis:
   Vyras  Moteris
 • Amžius:
 • Profesinÿ kategorija:
Klausimas (-ai)
 • *Dalykas:
   
 • *Klausimas (-ai):
   

Privatumo pareiškimas
Jūsų prašymas Tarybos generalinio sekretoriato F generalinio direktorato ryšių (visuomenės informavimo) skyriuje (skyriaus vadovas – Cristina Gallach, tel.: +32 2 281 64 67) bus tvarkomas vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Oficialusis leidinys L 8, 2001 1 12, p. 1). Visuomenės informavimo tarnyba jūsų laiške esančius asmens duomenis naudos tik nagrinėdama jūsų prašymą. Tačiau kai kurie prašymai taip pat gali būti persiųsti ES institucijų arba Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės pareigūnui, kuris yra kompetentingas atsakyti į konkretų klausimą. Statistikos tikslais jūsų laiškas bus laikomas skyriaus archyve ne ilgiau kaip 5 metus, o po to bus sunaikintas. Turite teisę susipažinti su duomenimis apie jus ir juos ištaisyti kreipdamiesi į Visuomenės informavimo tarnybą, taip pat teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

 Sutinku su privatumo pareiškimo sąlygomis.

Captcha Image

Įrašykite pirmiau nurodytą kodą:

(Pastaba. Jeigu neįskaitote vaizde parodytų skaičių, atnaujinkite puslapį, kad būtų pateiktas naujas skaičius.)