Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Jekk jogħġbok imla l-informazzjoni li ġejja :
(*) = data mandatorja
Indirizz Postali
 • Triq:
 • Belt:
 • Kodiċi Postali:
 • Pajjiż:
 • Telefon:
Dettalji personali
 • *Isem:

   
 • *Kunjom:

   
 • *Indirizz tal-posta elettronika:

     
 • *Pajjiż ta' residenza:

   
 • Sess:
   Raġel  Mara
 • Età:
 • Kategorija professjonali:
Mistoqsija(-jiet)
 • *Suġġett:
   
 • *Mistoqsija(-jiet):
   

Dikjarazzjoni ta' privatezza:
It-talba tiegħek ser tiġi ttrattata minn DĠF, Servizz ta' Informazzjoni għall-Pubbliku (Kap ta' Unità Is-Sinjura Cristina Gallach, tel.: +32 2 281 64 67) skont id-dispożizzjonijiet tar- Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji u dwar il-moviment liberu ta' tali data (Ġurnal Uffiċjali L 8 tat-12.1.2001, p. 1). Id-data personali fil-korrispondenza tiegħek ser tiġi użata mis-Servizz ta' Informazzjoni għall-Pubbliku għall-għan uniku li tiġi trattata t-talba tiegħek. Madankollu, ċerti talbiet jistgħu wkoll jintbagħtu lil uffiċjal tal-istituzzjonijiet tal-UE jew tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jkun kompetenti biex iwieġeb għal mistoqsija speċifika. Għal għanijiet statistiċi, il-korrispondenza tiegħek ser tibqa' fl-arkivji tal-unità għal perijodu massimu ta' 5 snin u wara ser tiġi meqruda. Int għandek id-dritt għall-aċċess u għall-korrezzjoni ta' data li tikkonċernak billi tikkuntattja lis-Servizz ta' Informazzjoni lill-Pubbliku, kif ukoll id-dritt għal rikors lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

 Naċċetta t-termini tad-dikjarazzjoni ta' kunfidenzjalità.

Captcha Image

Daħħal il-kodiċi li jidher hawn fuq:

(Nota: Jekk ma tistax taqra n-numri fl-istampa ta' hawn fuq, erġa' llowdja l-paġna biex tiġġenera waħda ġdida.)