Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Gelieve de volgende informatie te verstrekken :
(*) = verplichte gegevens
Postadres
 • Straat:
 • Plaats:
 • Postcode:
 • Land:
 • Telefoon:
Persoonsgegevens
 • *Voornaam:

   
 • *Familienaam:

   
 • *E-mailadres:

     
 • *Land van verblijf:

   
 • Geslacht:
   man  vrouw
 • Leeftijd:
 • Beroepsgroep:
Vraag (vragen)
 • *Onderwerp:
   
 • *Vraag (vragen):
   

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens:
Uw verzoek zal worden behandeld door DG F, Dienst voorlichting van het publiek (hoofd van de dienst: mevrouw Cristina Gallach, tel. +32 2 281 64 67), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1). Persoonsgegevens in uw schrijven zullen door de Dienst voorlichting van het publiek uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek worden gebruikt. Het is evenwel mogelijk dat verzoeken tevens worden doorgezonden aan een ter zake bevoegde ambtenaar van de instellingen van de EU of het voorzitterschap van de Raad van de EU, teneinde een specifieke vraag te beantwoorden. Voor statistische doeleinden wordt uw schrijven ten hoogste vijf jaar in de archieven van de dienst bewaard en vervolgens vernietigd. U beschikt over het recht op toegang tot en rectificatie van de op u betrekking hebbende gegevens bij de Dienst voorlichting van het publiek, alsmede over het recht u te wenden tot de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

 Ik aanvaard de voorwaarden van de privacyverklaring.

Captcha Image

Voer de bovenstaande code in:

(Opmerking: indien de karakters in de bovenstaande afbeelding niet leesbaar zijn, gelieve dan de pagina opnieuw te laden om een nieuwe afbeelding te creëren.)