Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Vă rugăm să completaţi următoarele informaţii :
(*) = date obligatorii
Adresa poştală
 • Strada:
 • Oraşul:
 • Codul poştal:
 • Ţara:
 • Telefon:
Date personale
 • *Prenume:

   
 • *Nume de familie:

   
 • *Adresa de poştă electronică:

     
 • *Ţara de reşedinţă:

   
 • Sexul:
   Bărbătesc  Femeiesc
 • Vârsta:
 • Categorie profesionalÿ:
Întrebarea/întrebările
 • *Obiectul:
   
 • *Întrebarea/întrebările:
   

Declaraţie de confidenţialitate:
Cererea dumneavoastră este prelucrată de DGF (Informaţii pentru public) a Secretariatului General al Consiliului (Şef de unitate dna Cristina Gallach, tel.: +32 2 281 64 67) în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (Jurnalul Oficial, L 8, 12.1.2001, p. 1). Datele cu caracter personal transmise de dumneavoastră în scrisoare sunt utilizate de către Serviciul de informaţii pentru public exclusiv în scopul prelucrării cererii dumneavoastră. Totuşi, unele cereri pot fi transmise şi unui funcţionar al instituţiilor europene sau al Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene care este competent să răspundă unei întrebări specifice. În scopuri statistice, scrisoarea dumneavoastră este păstrată în arhivele unităţii cel mult 5 ani, după care este distrusă. Aveţi dreptul de a accesa şi de a rectifica datele care vă privesc contactând Serviciul de informaţii pentru public, precum şi dreptul de a sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.

 Sunt de acord cu clauzele şi condiţiile

Captcha Image

Introduceți codul afișat mai sus:

(Notă: dacă nu puteți citi cifrele din imaginea de mai sus, reîncărcați pagina pentru a genera una nouă.)