Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Prosím vyplňte tieto informácie :
(*) = povinný údaj
Poštová adresa
 • Ulica:
 • Mesto:
 • Poštové smerovacie číslo:
 • Štát:
 • Telefón:
Osobné údaje
 • *Meno:

   
 • *Priezvisko:

   
 • *Emailová adresa:

     
 • *Krajina trvalého bydliska:

   
 • Pohlavie:
   mužské  ženské
 • Vek:
 • Kategória zamestnania:
Otázky
 • *Predmet:
   
 • *Otázky:
   

Vyhlásenie o ochrane súkromia:
Vašu žiadosť spracuje generálne riaditeľstvo DG F, oddelenie informácií pre verejnosť (vedúci oddelenia Cristina Gallach, tel.: +32 2 281 64 67) v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Úradný vestník ES L 8, 12. 1. 2001, s. 1). Osobné údaje vo Vašom e-maili, oddelenie informácií pre verejnosť využije výlučne na spracovanie Vašej žiadosti. Niektoré žiadosti však môžu byť postúpené úradníkovi inštitúcií EÚ alebo predsedníctva Rady EÚ, ktorý je príslušný odpovedať na konkrétnu otázku. Vaša pošta sa bude na štatistické účely uchovávať v archíve oddelenia po dobu maximálne 5 rokov, následne sa zlikviduje. Máte právo na prístup k údajom, ktoré sa Vás týkajú, a ich opravu skontaktovaním sa s oddelením informácií pre verejnosť, ako aj právo obrátiť sa na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

 Súhlasím s podmienkami ochrany súkromia.

Captcha Image

Zadajte kód uvedený vyššie:

(Poznámka: V prípade, že sú čísla na obrázku nečitateľné, obnovením stránky sa vygenerujú nové.)