Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Fyll i följande information :
(*) = Obligatorisk uppgift
Postadress
 • Utdelningsadress:
 • Ort:
 • Postnr:
 • Land:
 • Tfn:
Personuppgifter
 • *Förnamn:

   
 • *Efternamn:

   
 • *E-postadress:

     
 • *Bosättningsland:

   
 • Kön:
   Man  Kvinna
 • Ålder:
 • Sysselsättning:
Fråga/frågor
 • *Ärende:
   
 • *Fråga/frågor:
   

Förklaring om skydd av privatlivet
Din framställan kommer att behandlas av generaldirektorat F – enheten för information till allmänheten (enhetschef Cristina Gallach, tfn: +32 2 281 64 67) i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 8, 12.1.2001, s. 1). Personuppgifter i din e post kommer att användas av enheten för information för allmänheten och endast för att behandla din framställan. Vissa förfrågningar kan dock sändas till en tjänsteman vid EU:s institutioner eller till Europeiska unionens råds ordförandeskap, som har behörighet att svara på en särskild fråga. För statistiska ändamål sparas din post i enhetens arkiv i högst fem år, sedan förstörs den. Du har rätt till tillgång och rättelse av de uppgifter som rör dig på enheten för information till allmänheten, liksom rätt att begära prövning av Europeiska datatillsynsmannen.

 Jag godkänner villkoren i förklaringen om skydd för privatlivet.

Captcha Image

För in koden som visas ovan:

(Anmärkning: Om du inte kan läsa siffrorna i fönstret ovan, uppdatera sidan för att skapa ett nytt.)