Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Tarptautiniai aukščiausiojo lygio susitikimai

Viena iš Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigų – atstovauti ES už jos ribų tarptautiniuose aukščiausiojo lygio susitikimuose, paprastai kartu su Europos Komisijos pirmininku.

 

Yra trys pagrindinės tarptautinių aukščiausiojo lygio susitikimų rūšys:

 

  • Dvišaliai aukščiausiojo lygio susitikimai, kuriuos ES rengia su savo strateginiais partneriais. Tokie susitikimai reguliariai, paprastai kartą per metus, rengiami su tokiomis šalimis kaip Japonija, JAV, Rusija, Pietų Afrika, Brazilija ir Kinija. Susitikimų vieta pakaitomis būna Briuselis ir atitinkama šalis.
  • Daugiašaliai tarptautinio lygmens aukščiausiojo lygio susitikimai, kuriuose ES dalyvauja kaip narė arba į kuriuos ji pakviečiama kaip svarbus tarptautinis subjektas, pavyzdžiui, Didysis aštuonetas, Didysis dvidešimtukas ir Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja.
  • Daugiašaliai ES lygmens aukščiausiojo lygio susitikimai. Tokie yra, pavyzdžiui, Rytų partnerystės, ES ir Afrikos, ES ir ASEM, ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimai. Tradiciškai, kai ateina ES eilė surengti tokį susitikimą, jį rengia valstybė narė, rotacijos tvarka pirmininkaujanti ES Tarybai. Nuo 2014 m. juos rengs ir ES Taryba Briuselyje. Šiuose aukščiausiojo lygio susitikimuose dalyvauja visų ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas ir atitinkami dalyvaujančiųjų šalių valstybių ar vyriausybių vadovai.
Posėdžių paieška
  Posėdžių nerasta!
Posėdžių paieška