Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Szczyty międzynarodowe

Jednym z zadań przewodniczącego Rady Europejskiej jest reprezentowanie Unii na zewnątrz –zwykle wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej – na szczytach międzynarodowych.

 

Istnieją trzy rodzaje takich szczytów:

 

  • szczyty dwustronne między UE a jej partnerami strategicznymi, np. Japonią, USA, Rosją, RPA, Brazylią czy Chinami. Szczyty te odbywają się regularnie, zwykle raz w roku, na przemian w Brukseli i w danym państwie partnerskim.
  • szczyty wielostronne na szczeblu międzynarodowym, na które UE jest zapraszana jako członek danej organizacji lub jako kluczowy podmiot międzynarodowy, np. grupa G-8, G-20 czy Zgromadzenie Ogólne ONZ.
  • szczyty wielostronne na szczeblu UE, m.in. Partnerstwo Wschodnie, UE–Afryka, UE–ASEM, UE–CELAC. Jeżeli organizacja szczytu przypada Unii, zwyczajowo odbywa się on w państwie członkowskim sprawującym rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Od 2014 roku szczyty będą organizowane także przez Radę UE w Brukseli. W szczytach tych uczestniczą szefowie państw lub rządów ze wszystkich państw członkowskich UE, przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz szefowie państw lub rządów z odnośnych państw.
http://european-council.europa.eu/images/flags/g20brisbane.gif

2014 G20 Summit - Brisbane

15-11-2014 - 16-11-2014
Brisbane

Wyszukiwarka posiedzeń