Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Internationella toppmöten

Europeiska rådets ordförande har bland annat i uppgift att företräda EU utåt, vid internationella toppmöten, oftast tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande.

 

Det finns 3 sorters internationella toppmöten:

 

  • Bilaterala toppmöten, mellan EU och EU:s strategiska partnerländer. Sådana toppmöten hålls med jämna mellanrum, oftast en gång om året, med bland annat Japan, USA, Ryssland, Sydafrika, Brasilien och Kina. Toppmötena hålls varannan gång i Bryssel och varannan gång i det aktuella landet.
  • Multilaterala toppmöten i internationella organisationer där EU antingen är medlem eller har bjudits in att delta som en viktig internationell aktör, exempelvis G8, G20 och FN:s generalförsamling.
  • Multilaterala toppmöten på EU-nivå. Sådana toppmöten äger bland annat rum mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet, mellan EU och Afrika, EU och Asien (Asem) och mellan EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater. När det är EU:s tur att hålla i ett toppmöte brukar det vara den medlemsstat som innehar det roterande ordförandeskapet för rådet som står värd för mötet. Från och med år 2014 kommer sådana möten även att anordnas av rådet i Bryssel. I dessa toppmöten deltar stats- och regeringscheferna i alla EU:s medlemsstater, Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens ordförande och de berörda stats- och regeringscheferna i de deltagande länderna.
Sök möten
  Inga möten hittades!
Sök möten