Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Internationale topmøder

En af de opgaver, som formanden for Det Europæiske Råd varetager, er at repræsentere EU udadtil på internationale topmøder, som regel sammen med formanden for Europa-Kommissionen.

 

Der er tre hovedtyper af internationale topmøder:

 

  • bilaterale topmøder finder sted mellem EU og dets strategiske partnere. Sådanne topmøder afholdes regelmæssigt, almindeligvis én gang om året, sammen med lande som f.eks. Japan, USA, Rusland, Sydafrika, Brasilien og Kina. Topmøderne afholdes skiftevis i Bruxelles og det pågældende land
  • multilaterale topmøder på internationalt plan, hvor EU enten er medlem eller indbydes til at deltage som en central aktør på internationalt plan, f.eks. G8, G20 og FN's Generalforsamling
  • multilaterale topmøder på EU-plan. Disse topmøder omfatter det østlige partnerskab, EU-Afrika, EU-ASEM og EU-CELAC. Når det er EU's tur til at være vært for sådanne topmøder, har de traditionelt fundet sted i den medlemsstat, der varetager det roterende formandskab for EU-Rådet. Fra 2014 vil EU-Rådet også være vært for møderne i Bruxelles. Deltagerne på disse topmøder er stats- og regeringscheferne fra alle EU-medlemsstaterne plus formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og de relevante stats- og regeringschefer fra de deltagende lande.
Søg møder
  Ingen møder/samlinger fundet!
Søg møder