Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Formanden for Det Europæiske Råd

Hvr -officialphoto Herman Van Rompuy,
formand for Det Europæiske Råd

På det uformelle møde den 19. november 2009 forud for Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december besluttede EU's stats- og regeringschefer enstemmigt at udnævne Herman Van Rompuy til den første faste formand for Det Europæiske Råd.
Han tiltrådte, da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009. Hans første embedsperiode varede indtil den 31. maj 2012.

Den 1. marts 2012 blev Herman Van Rompuy udnævnt for endnu en embedsperiode, der blev indledt den 1. juni 2012, og som afsluttes den 30. november 2014.

 

Blue Arrows Herman Van Rompuys biografi 

■ Hvad laver formanden for Det Europæiske Råd?

■ Hvordan vælges formanden for Det Europæiske Råd, og hvor lang er hans embedsperiode?

■ Hvilket personale bistår formanden for Det Europæiske Råd?

■ Hvor har formanden for Det Europæiske Råd sine kontorer?

■ Hvilken historie ligger bag embedet som formand for Det Europæiske Råd?