Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

De voorzitter van de Europese Raad

Hvr -officialphoto Herman Van Rompuy,
voorzitter van de Europese Raad

Tijdens hun informele bijeenkomst in Brussel op 19 november 2009, in de aanloop naar de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december, zijn de staatshoofden en regerings­leiders van de EU het unaniem eens geworden over de benoeming van  Herman VAN ROMPUY tot eerste vaste voorzitter van de Europese Raad.

Hij is in functie getreden toen het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 van kracht werd. Zijn eerste ambtstermijn liep tot 31 mei 2012.

Op 1 maart 2012 is Herman van Rompuy benoemd voor een tweede termijn, die op 1 juni 2012 is ingegaan en loopt tot 30 november 2014.

Blue Arrows Biografie van Herman Van Rompuy 

■ Wat doet de voorzitter van de Europese Raad?

■ Hoe wordt de voorzitter van de Europese Raad gekozen en hoe lang duurt zijn mandaat?

■ Over welk ondersteunend personeel beschikt de voorzitter van de Europese Raad?

■ Waar zijn de kantoren van de voorzitter van de Europese Raad?

■ Wat is de achtergrond van de functie van voorzitter van de Europese Raad?