Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Predseda Európskej rady

Hvr -officialphoto Herman Van Rompuy,
predseda Európskej rady

Pred tým, ako 1. decembra 2009 nadobudla Lisabonská zmluva platnosť, hlavy štátov a predsedovia vlád členských štátov EÚ na neformálnom zasadnutí, ktoré sa konalo 19. novembra v Bruseli, jednomyseľne schválili vymenovanie Hermana VAN ROMPUYA za prvého stáleho predsedu Európskej rady .

Do funkcie nastúpil po tom, ako Lisabonská zmluva 1. decembra 2009 nadobudla platnosť. Jeho prvé funkčné obdobie trvalo do 31. mája 2012.

Herman Van Rompuy bol 1. marca 2012 zvolený na druhé funkčné obdobie od 1. júna 2012 do 30. novembra 2014.

 

Blue Arrows Životopis Hermana Van Rompuya

■ Čo robí predseda Európskej rady?

■ Ako sa predseda Európskej rady volí a aké dlhé je jeho funkčné obdobie?

■ Aký podporný personál má predseda Európskej rady k dispozícii?

■ Kde sa nachádzajú kancelárie predsedu Európskej rady?

■ Aká je história funkcie predsedu Európskej rady?