Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Europeiska rådets ordförande

Hvr -officialphoto Herman Van Rompuy,
Europeiska rådets ordförande

Vid det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 19 november 2009 i Bryssel, före Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december, enades deltagarna enhälligt om att utse Herman Van Rompuy till Europeiska rådets första ständiga ordförande.

Han tillträdde sin post när Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, med ett mandat fram till och med den 31 maj 2012.

Den 1 mars 2012 gavs Herman Van Rompuy en andra mandattid för perioden 1 juni 2012–30 november 2014.

Blue Arrows Biografi – Herman Van Rompuy 

■ Vilka uppgifter har Europeiska rådets ordförande?

■ Hur väljs Europeiska rådets ordförande och för hur lång tid?

■ Vilken hjälp har Europeiska rådets ordförande i sitt arbete?

■ Var ligger ordförandens arbetslokaler?

■ Hur växte funktionen "Europeiska rådets ordförande" fram?